شیر دادن به نوزاد، اصولش را میدانید؟

چنانچه شما نوزاد را درست زیر سینه قرار داده باشید، او دیگر قادر به گاز گرفتن نخواهد بود.
اغلب اوقات بچه‌ها موقع شیر خوردن، حتی با لثه‌های‌شان با نوک سینه مادر بازی می‌کنند. واضح است که آنها قصد ندارند با این کار مادر را اذیت کنند اما وقتی دندان‌های نوزاد شروع به نوک زدن می‌کنند، این کار دیگر برای مادر رضایت‌بخش نیست، چرا که نوزاد سینه مادر را با دندان‌گیر اشتباه می‌گیرد! اما چنانچه شما نوزاد را درست زیر سینه قرار داده باشید، او دیگر قادر به گاز گرفتن نخواهد بود.

 روش درست آن است که قسمت اعظم هاله قهوه‌ای رنگ سینه در دهان نوزاد باشد، نه فقط نوک آن. در این صورت نوک سینه در دهان نوزاد تا حدی عقب می‌رود و از دندان‌های او دور می‌شود.

 در بعضی‌اوقات هم گاز گرفتن نوزاد نشانه آن است که شیر خوردنش تمام شده، حوصله‌اش سر رفته یا حواس او پرت شده است. برای بهبود اوضاع می‌توانید نکته‌های زیر را به کار بگیرید:

-  به کودک‌تان بگویید: «مامانی واسه گاز گرفتن نیست!» و بعد یک دندان‌گیر به او بدهید.

- اگر حس می‌کنید حواس‌ کودک‌تان پرت شده و دیگر آرامش لازم برای شیرخوردن را ندارد به‌طوری که سینه شما را می‌کشد یا گاز می‌گیرد، شیردهی را به چند دقیقه بعد موکول کنید.

- هر بار که کودک بدون گاز گرفتن شیر خورد، او را با نوازش کردن، در آغوش گرفتن یا بوسیدن تشویق کنید.

منبع: سیب سبز