بیماری دیابت در دوران بارداری، علل ایجاد

در بارداری تغییرات هورمونی شدیدی در بدن زن باردار اتفاق می‌افتد و باعث ایجاد افزایش وزن می‌شود.
دیابت دوران بارداری دیابتی است که بدون سابقه قبلی در این دوران بروز می‌نماید و بدین معناست که قند خون زن باردار بالاتر از حد نرمال می‌رود . اگر کسی هم قبل از بارداری دچار دیابت نوع 1 و 2 می‌باشد حتماً بایستی با پزشک مشاوره داشته باشند.

علل بروز دیابت بارداری:
در دوران بارداری تغییرات هورمونی شدیدی در بدن زن باردار اتفاق می‌افتد و باعث ایجاد افزایش وزن می‌شود. یکی از این تغییرات بر روی میزان هورمون انسولین که وظیفه تنظیم قند خون را بر عهده  دارد صورت می‌پذیرد و باعث اختلال در عملکرد آن می‌شود که باعث افزایش قند خون و دیابت بارداری می‌گردد.

 افراد در معرض خطر دیابت بارداری:
    افرادی که بستگان درجه یک آن‌ها به دیابت مبتلا بودند.
    افراد بالای 25 سال
    افراد دارای اضافه‌وزن بیش از حد بارداری.
    اگر حاملگی قبلی شما دچار دیابت بارداری شده‌اید و نوزاد بالای 4 کیلو به دنیا آورده‌اید.
    دیابت پنهان. (زمانی که قند خون فرد بالا است ولی نه به حدی که به عنوان دیابت محسوب گردد).

و همچنین در مواردی که:
    در ادرار خود  دفع گلوکز دارید.
    اگر یک یا چند مورد از موارد بالا را داشته باشید  احتمال ابتلا به دیابت در شما در حد  متوسط است.

زمان آزمایش  دیابت بارداری:
آزمایش دیابت بارداری معمولاً با توجه به میزان شانس ابتلای خانم باردار تجویز می‌گردد:
    اگر احتمال ابتلا به دیابت بارداری  با توجه به موارد فوق زیاد است پزشک در اولین ویزیت  برای  زن باردار درخواست انجام آزمایش  دیابت خون را می‌نماید  و هنگامی که جواب نرمال باشد مجدداً در هفته 24 تا 28، درخواست آزمایش بعدی را خواهد داد.
    اگر احتمال ابتلا به دیابت متوسط باشد  پزشک در هفته 24 تا  28 درخواست انجام آزمایش  دیابت بارداری می‌کند.
   زمانی که احتمال  دیابت در شخص ضعیف باشد  ممکن است  پزشک اصلاً" درخواست آزمایش  دیابت بارداری را ننماید.

دیابت بارداری را چگونه تشخیص دهیم:
•        دکتر نتیجه آزمایش  قند خون شما را بررسی کرده و بنا به میزان خطر ابتلای شما  انجام یک یا چند آزمایش  دیگر را برایتان تعیین می‌کند.
•        اندازه‌گیری قند خون ناشتا و یا به صورت تصادفی در ساعات نامشخصی از روز:اندازه‌گیری قند خون پس از8 ساعت ناشتا بودن و همین طور اندازه‌گیری قند خون به طور تصادفی در طول روز.
•        آزمایش  قند خون: ابتدا پس از8 ساعت ناشتا بودن قند خون را اندازه‌گیری می‌کنند سپس یک لیوان شربت گلوکز می‌نوشید و پس از یک ساعت  دوباره قند خون مورد آزمایش  قرار می‌گیرد.

تکرار آزمایش  قند خون:
در این آزمایش بایستی سه روز پیش از آزمایش  رژیم غذایی معمولی داشته و 8 ساعت ناشتا بمانید پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته  شد، یک لیوان شربت گلوکز می‌نوشید و سپس یک ساعت بعد  2 ساعت بعد و 3 ساعت بعد آزمایش  تکرار می‌شود. از این بین اگر 2 جواب از حد نرمال بالاتر باشد  شما مبتلا به  دیابت حاملگی هستید.