دادن زرده به نوزاد، چند ماهگی؟

کی می تونم سوپ و زرده تخم مرغ و آب میوه و پوره میوه رو برای نوزادم شروع کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد 5 ماه و 5 روزه ای دارم که به دستور پزشک از 4 ماهگی غذای کمکی رو براش شروع کردم. الان صبح و عصر بهش فرنی میدم هر چقدر که تمایل داشته باشه و ظهر سرلاک گندم. آیا درسته؟ کی می تونم سوپ و زرده تخم مرغ و آب میوه و پوره میوه رو شروع کنم؟

پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
در سال اول زندگی نوزاد تا شش ماهگی توصیه اول ما استفاده از شیر مادر است. اگر شما به تجویز پزشکتان مایل هستید این کار را شروع کنید باید از کارت رشد بهداشت نوزاد استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید قبل از غذا حتما نوزاد از سینه مادر شیر بخورد و بعد از گذشت مدت زمانی به او غذا بدهید. کارت رشد نوزاد به شما کمک می کند بدانید اول چه غذایی بدهید، اول فرنی. سپس سوپ و بعد بقیه غذاها. روز اول یک قاشق روز دوم دو قاشق، و همینطور تا ده، دوازده قاشق برسد. اگر نوزاد دل درد نداشت. با خوردن غذا دچار مشکلی نشد یکی یکی غذاها را به همین ترتیب به او بدهید.