سقط جنین عمدی، علت رواج این عمر

سقط جنین عمدی یکی از آسیب های اجتماعی است که سه دهه از رواج آن در بین زنان جوان ایرانی می گذرد.
یک فعال حقوق زنان گفت: بیش از سه دهه است که با معضل سقط جنین عمدی در بین زنان جوان در کشور مواجه هستیم و دولت باید در این خصوص چاره اندیشی کند.

توران ولی مراد اظهار کرد: سقط جنین عمدی یکی از آسیب های اجتماعی است که سه دهه از رواج آن در بین زنان جوان ایرانی می گذرد. علت این امر هم این است که آنطور که باید و شاید به موضوعات مربوط به زنان پرداخته نمی شود و تنها در قالب همایش یا برنامه هایی مشکلات زنان مطرح و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود.

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: این در حالی است که با برگزاری صرف همایش و کنفرانس ها مشکلات زنان حل نمی شود. چراکه معضلات خانواده ها کم نیست و حل این موضوع فقط اقدام عاجل مسئولان را طلب می کند.

ولی مراد گفت: امروزه موضوعات مختلفی در ارتباط با زنان مطرح است؛ از جمله این موضوعات می توان به تقویت اشتغال و کارآفرینی زنان، مسئله حجاب و عفاف، موضوع فرزندآوری و ازدیاد جمعیت، طلاق، دختران فراری، زنان آسیب دیده، مسئله اعتیاد و موضوعاتی از این دست اشاره کرد که باید مدیریت شده و برای آنها چاره جویی شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که برای معضلات مربوط به زنان چاره اندیشی نشود روز به روز شاهد افزایش آسیب های بیشتری در این حوزه خواهیم بود.
منبع: برنا