3220
کد: 107757
03 مهر 1396 - 09:54
آیا زن شیرده می تواند روزه بگیرد و تکلیف روزه های سال قبل که باردار بوده چه می شود؟
تکلیف  چیست؟
آیا زن شیرده می تواند روزه بگیرد و تکلیف روزه های سال قبل که باردار بوده چه می شود؟ شیرخوار من 1 ساله است و در صورت روزه بودن رغبتی به شیر خوردن پیدا نمی کند و بی اشتها می شود؟
خانمی که حامله ( باردار) است و زاییدن او نزدیک است و روزه براى او یا حملش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نیست. چنین زنی باید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و روزه‏هایى را که نگرفته است در سال های بعد قضا نماید.[1]
همچنین زنی که بچه شیر می دهد اگر روزه گرفتن او باعث کم شدن شیر او یا ضرر به او یا طفل شیر خواره داشته باشد روزه گرفتن بر او واجب نیست. و باید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و نیز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و بنا بر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر صورت روزه‏هایى را که نگرفته باید قضا نماید.
بنا بر این زنانی با شرایط مذکور در سؤال، ضمن افطار روزه های خود باید کفاره (براى هر روز یک مد طعام) در سال های بعد قضاء روزه هایی را که نگرفته است قضاء کند.
منبع: یک پزشک
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: