افزایش یادگیری در کودکان، چه عواملی تاثیر دارد؟

کودکان با دیدن ارتباط برقرار می کنند و موضوعات را درک می کنند.
والدین نقش مهمی در روند فرایند یادگیری فرزندان خود دارند که گاهی نسبت به آن بی توجهی می کنند.

حمیدرضا رحمانی روان شناس گفت: کودکان قبل از 6 سالگی تفکر منطقی و درک استدلالی نسبت به موضوعات ندارند‌ به همین دلیل والدین برای تربیت و آموزش به کودکان خود باید از استدلال های عینی استفاده کنند.

وی افزود: کودکان با دیدن ارتباط برقرار می کنند و موضوعات را درک می کنند. والدین می توانند خوب بودن را در عمل به فرزندشان آموزش دهند. به دلیل اینکه کودک در عمل، مقایسه می کند‌.

رحمانی تصریح کرد: کودک زمانی که می بیند پدر و مادرش با احترام با یکدیگر و دیگران صحبت می کنند و دروغ نمی گویند، احترام گذاشتن و دروغ نگفتن را یاد می گیرد.

این روان شناس گفت: در کودک 10 سال به بالا، تفکرات انتزاعی شکل می گیرد و فرایند یادگیری به صورت انتزاعی است.


منبع: باشگاه خبرنگاران