آی یو آی برای بارداری، ابهام در سونوگرافی

آی یو آی انجام دادم. سونوگرافیست نفهمید فولیکول غالب است یا کیست. ممکن است فولیکول نباشد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: این ماه آی یو آی انجام دادم. ولی به یک چیزی شک دارم. روز ١٣ پریود سونوگرافی دادم. سونوگرافیست نفهمید فولیکول غالب است یا کیست ولی گفت من می نویسم فولیکول با ابعاد  ١٧در ٢٢. آیا ممکن بود کیست بود و فولیکول نبود؟

پاسخ دکتر الهه رجایی، متخصص زنان، زایمان و نازایی:
اگر این مسئله در سونوگرافی، روز سیزدهم پریودی شما مشخص شده است، به احتمال خیلی زیاد فولیکول است به دلیل این که این زمان قاعدگی، زمان تخمک گذاری است. باید بدانید که در صورتی کیست می تواند گزارش شود که اندازه آن بالای سه سانتی متر باشد.