عکس رنگی از رحم، بیهوش بشم یا نه؟

آیا برای گرفتن عکس رنگی بهتره از بیهوشی استفاده بشه یا نه؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: آیا برای گرفتن عکس رنگی بهتره از بیهوشی استفاده بشه یا نه؟ چند وقت بعد از گرفتن عکس رنگی با بیهوشی یا بدون بیهوشی می توان برای بارداری اقدام کرد؟

پاسخ دکتر زینب السادات موسوی فخر، متخصص زنان و زایمان:
خیر برای گرفتن عکس به بیهوشی نیازی نیست و در اغلب موارد بدون بیهوشی انجام می شود. بعد از گذشت یک ماه از گرفتن عکس رنگی می توانید برای بارداری اقدام کنید.