3061
کد: 110894
23 اسفند 1396 - 08:55
وقتی شما نام چیزهای زیادی که در زندگی روزمره و کتابها دیده، برایش بگویید کودک نیز در 18ماهگی می تواند آنها رابا دست نشان دهد.
- کودک نو پا دو یا سه کلمه با معنی را به زبان می آورد.
- چندشی  ساده را در زمانی که نام آنها را به زبان می آورید میشناسد.
- برخی کلمات رابه تدریج بطورکامل یاد می گیرد مثلا کلمه «سگ» را اول می گوید«گ» بعدازمدتی «اَگ» و سرانجام «سگ» میگوید .
- کودک در 15 ماهگی به تدریج شروع به گفتار نامفهوم خاص خودش می کند. در این دوره، کودک به تمرین کردن و سر هم کردن لغات واقعی می پردازد.
- وقتی شمانام چیزهای زیادی که در زندگی روزمره و کتاب هادیده، برایش بگوییدکودک نیزدر 18ماهگی می تواندآن ها را با دست نشان دهد. او باید بتواند 10 کلمه با معنی را بکار ببرد.
1- میزان فهم کودک در این دوره بسیار بیشتر از توانایی او برای بیان خواسته هایش است مثلا می گوید ”مامان" این کلمه می تواند معانی بسیاری داشته باشد. از جمله این که ”مامان کمی آب به من بده”. وقتی متوجه شدید منظور او چیست بگوئید ”مامان به تو آب می دهد" کلمه آب را دو بار تکرار کنید. او به زودی خواهد گفت" مامان آب”.
2- کودکتان را با انواع صداها مثل صدای حیوانات، وسایل نقلیه و وسایل موسیقی آشنا کنید.
3- تا می توانید برای او کتاب بخوانید و کتاب های مورد علاقه اش را بارها با او مرور کنید و نامها و اشیاء را تکرار کنید.
4- او را با چیزهای مختلف آشنا کنید و نام آنها را بگوئید. از او بخواهید نام ها را تکرار کند وقتی کودک نام آنها را به یاد می آورد خوشحالی خود را نشان دهید.
5- تمام چیزها و مکانها را نام ببرید. رنگ، نرمی، زبری و سایر خصوصیات را به زبان آورید.
6- هرگاه موقعیت مناسب بود، عمل شمردن و استفاده از اعداد را تمرین کنید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: