اثرات سیگار روی جنین، جدی بگیرید

سیگار کشیدن در دوره بارداری خطرناک است، اما تحقیق جدید نشان می دهد خطرات آن همواره کودک را تا دوره بزرگسالی تهدید می کند.
 سیگار کشیدن در دوره بارداری خطرناک است، اما تحقیق جدید نشان می دهد خطرات آن همواره کودک را تا دوره بزرگسالی تهدید می کند.

مطالعه محققان دانشگاه یل آمریکا بر روی نمونه های حیوانی نشان می دهد قرارگیری جنین داخل رحم در معرض نیکوتین آغازگر بروز تغییرات گسترده ژنتیکی است که بر ایجاد ارتباط بین سلول های مغزی در سراسر زندگی حیوان تاثیر می گذارد. این تغییرات می تواند در سنین بالاتر با مشکلات توجهی و رفتاری در کودکان دارای مادران سیگاری مرتبط باشد.

در این مطالعه، محققان موش های باردار را در مقابل دود تنباکو قرار دادند تا تاثیر طولانی مدت قرارگیری پیش از تولد را در مقابل نیکوتین بر جنین در حال رشد مشاهده نمایند.

زمانیکه موش ها بدنیا آمدند تیم تحقیق دریافت نوزادانی که در مرحله جنینی در معرض نیکوتین قرار گرفته بودند مبتلا به مشکلات رفتاری شدند که شبیه علائم اختلال بیش فعالی در انسان ها بود.

به منظور فهم دقیق علت و چگونگی تاثیر نیکوتین بر موشها، محققان مطالعات عمیق تری انجام دادند. آنها با بررسی گسترده ژنوم موش های قرار گرفته در معرض نیکوتین دریافتند سطح فعالیت در برخی از مناطق اصلی مغز که تنظیم کننده فرایند متیل دارشدن پروتئین هیستون است، بسیار بیشتر است.

فرایند متیل دارشدن پروتئین هیستون از طریق تغییر شیوه پیچیده شدن DNA به دور کروموزوم ها، بخصوص در ژن های مسئول ایجاد سیناپس های مغز، بر تجلی ژن ها کنترل دارد.

نکته هشداردهنده در مورد این حقیقت این است که این تغییرات ژنتیکی تا بزرگسالی در موش ها حفظ شده بودند.
منبع: مهر
2374
کد: 111399
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha