بی بی چک منفی بود، پس چرا پریود نمیشم؟

هفت ماه در حال اقدام هستم. 11 روز پریود عقب افتاده اما بی بی چک منفی است. باردارم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من 21 ساله هستم و هفت ماه در حال اقدام هستم. پریود منظمی داشتم ولی ماه پیش 4 روز عقب انداختم. این ماه 11 روز است که عقب انداختم و چند روز است دهانم تلخ شده و هر روز چندین بار کمر درد پریودی دارم و پریود نمی شوم! بی بی چک منفی است. آیا احتمال دارد لقاح دیر انجام شده باشد و من باردار باشم؟

پاسخ دکتر کتایون برجیس، متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی:
به طور کلی بی بی چک تست دقیقی نیست. اگریودتان عقب افتاده تست بتا بدهید تا ببینید که باردارید یا نه. چون قبل از تاخیر در پریود در تست بتا هم ممکن است درصدی خطا داشته باشیم. اگر تست بتا هم منفی بود برای تنظیم سیکل ماهانه به پزشک مراجعه کنید.