آموزش یوگا بارداری، دو حرکت ساده و مفید

خبر خوب آن است که حتی آماتورها هم می توانند تمارین یوگا را در حاملگی انجام دهند.
ورزش در بارداری بسیار مهم است. یوگا ورزش مفیدی در حاملگی است و به تمرکز بدن و ذهن کمک می کند. خبر خوب آن است که حتی آماتورها هم می توانند تمارین یوگا را در حاملگی انجام دهند. بسته به سطح تجربه، حرکات کششی را از 10 ثانیه تا چند دقیقه ادامه دهید.

یوگای گربه ای- گاوی:
این تمرین، کشش مناسبی برای کمر و شکم بوده و کمک میکند که لگنتان بالا بیاید. دستها و زانوها را روی زمین قرار دهید در حالیکه دست ها زیر شانه ها هستند و کف دست زیر و انگشتان به سمت جلو هستند. ( آسان تر است که این تمرین را بصورت یوگای موشی انجام دهید که فشار روی زانوها را کاهش می دهد). ستون فقرات را مستقیم نگه دارید.

در گام بعدی، نگاهتان را به سمت شکم برده و ستون فقرات را بالا بیاورند، مثل گربه که سبب کشش قسمت فوقانی کمر میشود.

در محله بعدی، شکمتان را پایین بیاورید که همزمان استخوان دنبالچه بالا می رود. در پایان، به آسمان نگاه کنید.

یوگای کابلر:
کشش خوبی برای زانو بوده و می توانید همراه با آرام سازی استفاده کنید.

روی زمین بنشینید. کف پاهایتان را بهم چسبانده و زانوهایتان را به طرفین ببرید. می توانید دست هایتان را روی پاهایتان بگذارید و بهم وصل کنید. اگر آماتور هستید و یا اگر ناراحت هستید که زیر زانوهایتان هستند، زیر زانوهایتان بالشتک قرار دهید. ( حتی اگر بدون حمایت هم این کار را انجام دهید، تغییرات در بدن، مثل تولید ریلکیسین می تواند حرکت شما را تحت تاثیر قرار دهد.)