2046
کد: 113834
26 بهمن 1396 - 13:07
تکنیکی جدید برای کاهش خطر انتقال بیماری های میتوکندریایی از مادر به نوزاد
تکنیکی جدید برای کاهش خطر انتقال بیماری های میتوکندریایی از مادر به نوزاد
این تکنیک جدید انتقال پیش هسته اولیه(early pronuclear transfer) نام دارد و شامل پیوند DNAی هسته ای از یک تخم لقاح یافته به درون یک تخمک اهدا شده است که دارای میتوکندری های اهدایی است. این فرایند در روز لقاح صورت می گیرد.
 
در این مطالعه جدید محققین این فرایند را روی 500 تخمک مربوط به 63 اهدا کننده خانم تست کرده اند و نتایج نشان می هد که این روش جدید عوارض جانبی روی تکوین جنین انسان ندارد و به میزان بسیار زیادی اشتباهات میتوکندریایی را در جنین کاهش می دهد. این نتایج نشان می دهد که این تکنیک می تواند منجر به بارداری های طبیعی شود و خطر داشتن نوزادان مبتلا به بیماری های میتوکندریایی را کاهش می دهد.
 
در این مطالعه محققین دریافته اند که هیچ تفاوتی در مورد ژن های هسته ای نوزاد حاصل از IVF‌طبیعی و نوزادی که با روش انتقال پیش هسته اولیه بوجود آمده است وجود ندارد. هیچ گونه ناهنجاری کروموزومی رخ نداده است و در نتیجه سقط جنین یا نقص های تولدی صورت نخواهد گرفت. آنالیزهای بیشتر نشان داده است که با استفاده از این روش و تکنولوژی جدید، حداقل DNA‌میتوکندریایی منجر به بیماری(کمتر از دو درصد) به جنین ها منتقل خواهد شد.
 
اهمیت این حداقل اشتباه را می توان در مطالعاتی که روی رده های سلول های بنیادی جنینی صورت می گرفت مشاهده کرد. مطالعات نشان داده است که رده های سلول های بنیادی جنینی مشتق از جنین ها کمترین میزان خطاهای میتوکندریایی را دارند و این امر آن ها را برای مطالعات مناسب می سازد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: