مراقبتهای دوران بارداری، سوار موتور شدن خطرناکه؟

من ١ماهه باردارم و یک بار هم سقط داشتم. موتور سوار شدن خطرناکه برام؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من ١ماهه باردارم و یک بار هم سقط داشتم. آیا خطرناکه که گاهی با موتور می رم بیرون با همسرم درحد خرید؟

پاسخ نسترن تیجری مفرد، کارشناس مامایی:
دوست عزیز، کلا برای تمامی خانم های باردار سوار شدن موتور توصیه نمی شود بخصوص که شما یک بار سابقه سقط هم داشته اید. بهتر است سوار نشوید. زیرا تکان ها وحرکت موتور برای شما خطرناک است.