اثرات روابط زناشویی زیاد

رابطه ی جنسی در هر زمانی از چرخه ی قاعدگی زن رخ بدهد می تواند سیستم ایمنی بدن زن را به نحوه ی تقویت بکنه که ممکنه باعث افزایش باروری زن شود.
تاثیر رابطه جنسی زیاد بر باروری
آیا داشتن رابطه جنسی زیاد به باردار شدن کمک میکند ؟
 آیا زنانی که از لحاظ جنسی فعال تر هستن بدنشون آمادگی بیشتری برای باردار شدن دارد؟
 آیا برای باردار شدن فقط باید در زمان تخمک گذاری رابطه جنسی داشت ؟
 رابطه ی جنسی در هر زمانی از چرخه ی قاعدگی زن رخ بدهد می تواند سیستم ایمنی بدن زن رو بنحوه ی تقویت بکنه که ممکنه باعث افزایش باروری زن بشهداشتن رابطه جنسی زیاد ممکنه به باروری کمک کنه اما نه به دلایلی که فکر میکنید . . دو مطالعه اخیر بیان میکند که داشتن رابطه جنسی هر زمان که باشد میتونه تغییرات بدن زنان رو برای باردار شدن افزایش دهد . حتی اگر زمان غیر از تخمک گذاری باشد . محققان در این تحقیقات درباره ی سیستم ایمنی و سلامت جنسی ۳۰ زن مطالعه کردند . لورنز میگوید که زوجینی که تصمیم به بچه دار شدن دارند باید رابطه واژینالی مداومی داشته باشند تا تغییرات بدن زن رو برای باروری افزایش دهند . حتی در زمان غیر باروری زن نیز برقراری رابطه جنسی میتونه به افزایش سیستم ایمنی بدن کمک کند. اگرچه مشخص نیست که چرا داشتن رابطه جنسی در زمان غیر از تخمک گذاری زن میتونه بدن زن رو برای باروری آماده کند.

این تحقیق اولین تحقیقی است که نشان میدهد فعالیت جنسی ممکنه سیستمی که به باروری زن مربوط میشود رو افزایش دهد . در مقاله ای که در مجله باروری و ناباروری منتشر شد ٬ لورنز و همکارانش نمونه بزاق ۳۰ زن در سن باروری رو در چهار مرحله از چرخه عادت ماهانه آنها ( که از این تعداد ۱۶ نفر از آنها از برقراری رابطه جنسی خودداری میکردند و ۱۴ نفر آن ها از لحاظ جنسی فعال بودند ) رو مورد آزمایش قرار دادند . لورنز و همکارانش متوجه شدند که به طور قابل توجهی فازی از مرحله چرخه قائدگی زنان به بدن کمک میکند تا تغییرات در ارتباط با بارداری رو بپذیرد . همچنین آن ها پی بردند که فاز دیگر چرخه قائدگی به عنوان دفاع بدن در مقابل بیماری عمل میکند . ما واقعأ میبینیم که سیستم ایمنی زنان به فعالیت جنسی پاسخ میدهد . سیستم های ایمنی بدن زنانی که از لحاظ جنسی فعال بودند ٬ برای بارداری آماده تر هستند .

رابطه جنسی در دوران بارداری چه تاثیری روی جنین داره  ؟
در مقاله ای که در مجله روانشناسی و رفتار منتشر شد لورنز و همکارانش بار دیگر نمونه بزاق ۳۲ زن رو در سن قبل از یائستگی ( که از این تعداد ۱۵ نفر از لحاظ جنسی فعال بودند و ۱۷ نفر هیچ فعالیت جنسی نداشتند ) رو مورد مطالعه قرار دادند . یک بار دیگر زنانی که از لحاظ جنسی فعال تر بودند تغییرات بهتری در ارتباط با سیستم ایمنی بدنشون نشان دادند و این دو تحقیق نشان میدهد که زنانی که از لحاظ جنسی فعال تر هستند بدنشون آمادگی بیشتری برای باروری نسبت به زنانی که فعالیت جنسی کمتری دارند دارد.
منبع: ایرنا