مراقبتهای قبل از بارداری، عوارض سیگار کشیدن

یکی از بستگان چند روز پیش مشروب خوردند. آیا می توانند 1 ماه دیگه اقدام به بارداری کنند؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: یکی از بستگان ما که 25 سال هم دارد بعد از 4 سال جلوگیری قصد بارداری دارد. تمام آزمایش های قبل بارداری رو انجام داده و مشکل خاصی جز کمی کم خونی نداشت که دکتر فیفول تجویز کرد به مدت 1 ماه. متاسفانه ایشان چند روز پیش مشروب خوردند. آیا می توانند 1 ماه دیگه اقدام به بارداری کنند؟ چقدر بعد از مصرف سیگار و مشروب نباید باردار شد؟

پاسخ دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان، استاد دانشگاه و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی:
در خانمی که می خواهد باردار شود، از قبل از زمان بارداری باید مصرف مواد الکلی را قطع کند. در طی بارداری به خصوص در اوایل و سه ماه اول استفاده از مشروبات الکلی باعث افزایش احتمال بروز آنومالی جنین می شود. بنابراین خانمی که می خواهد باردار شود بهتر است از سه ماه قبل از باردار شدن مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر مصرف نکرده باشد.