بالا بودن ضربان قلب جنین، حین زایمان

جنینی که میزان اکسیژن در دسترس او کم است در هنگام انقباض رحم در حالت فاقد اکسیژن به سر می برد.
کنترل جنین در حین زایمان
برای کنترل جنین معمولا شاخص های زیر مورد بررسی قرار می گیرند :
1 . ضربان قلب که میزان اکسیژن در دسترس جنین را مشخص می کند . رسیدن اکسیژن به جفت ، به گردش خون مادر و عملکرد خود جفت بستگی دارد.
2 . میزان انقباض رحم. انقباض شدید مانع رسیدن خون به جفت می گردد و موجب میشود جنین در حین انقباض تنها از اکسیژن وجود در جفت استفاده کند.
3 . جنینی که میزان اکسیژن در دسترس او کم است در هنگام انقباض رحم در حالت فاقد اکسیژن به سر می برد. این عدم دسترسی به اکسیژن در میزان ضربان قلب تاثیر می گذارد.
در طی انقباض رحم ضربان قلب به طور معمول در پاسخ به فشار وارده کاهش می یابد و با به پایان رسیدن انقباض به خط اصلی بر می گردد.در مورد کنترل جنین به طور الکترونیکی یک کاهش اولین دیده میشود. در هر حالتی که جفت به خوبی عمل نکند و اکسیژن جانبی وجود نداشته باشد ، انقباض رحم ، جنین را به حالت کمبود اکسیژن می برد و ضربان قلب جنین کاهش می یابد و تا زمانی که انقباض پایان نیابد به حالت اولیه برنمی گردد.
 
کاهش ثانویه ضربان قلب هیچ رابطه مستقیمی با انقباض رحم ندارد.باور بر این است که این الگو به واسطه تحت فشار قرار گرفتن بندناف صورت می گیرد که با فشار به روی نوزاد یا چرخش وی رخ می دهد. مکانیزم این نوع کاهش ضربان قلب کاملا به خوبی مشخص نیست.
معمولا ضربان قلب جنین بین 110 تا 150 یا 160 بار در دقیقه می باشد. میزان 100 تا 110 ضربان کند قلب ( برادی کاردی ) و میزان کمتر از این دیسترس جنین نام دارد.تاکی کاردی اصطلاحی برای بیان میزان ضربان بالای قلب ، از 160 تا 180 ( ملایم ) و یا بیش از 180 ( بارز ) است.تاکی کاردی به تنهایی نشان دهنده ناراحتی جنین نیست زیرا ممکن است به دلیل تب مادر ، داروهایی که به مادر داده شده است یا ناراحتی های درونی در ریتم قلب مادر باشد برادی کاردی یا کاهش ضربان قلب خفیف بدون تغییرات دیگر لزوما علامت ناراحتی جنین نمی باشد.برادی کاردی شدید چند دلیل دارد که از میان آنها ناراحتی های قلبی مادرزادی جنین ، کاهش ناگهانی فشار خون در خانم باردار مبتلا به ناراحتی های فشار خون را کاهش میزان اکسیژن جنین از همه مهمترند.زمانی که جنین بیدار و سالم است ضربان قلب در هر ثانیه تغییر می کند. گرچه این تغییرات احتمالا آنقدر ناچیزند که تشخیص آنها توسط گوشی پزشکی به راحتی صورت نمیگیرد اما میتوان با کنترل درونی جنین توسط الکتروکاردیوگرام که به طور گرافیکی تغییرات را نشان می دهد آن را تشخیص داد.بیشترین میزان تغییر در ضربان قلب را میتوان در هنگام خواب جنین یا مصرف داروهایی چون دمرول ، مورفین و نیسنیتل توسط مادر برای کنترل درد مشاهده کرد.
منبع: کودک آنلاین