کاهش تهوع بارداری، چگونه؟

این مسئله، بسیار شدیدتر از یک تهوع و یا استفراغ معمولی است که اکثر مادران تجربه کرده‌اند.
استفراغ شدید در بارداری  
وجود تهوع و استفراغ‌های مکرر در یک خانم باردار که شدتش به‌قدری است که باعث کم‌آبی بدن و تغییر در الکترولیت‌های سرم خون شده است . این مسئله ، بسیار شدیدتر از یک تهوع و یا استفراغ معمولی است که اکثر مادران تجربه کرده‌اند.

در واقع تعریف علمی هیپرامزیس گراویداروم شامل:
استفراغی که شدت آن به حدی است که باعث کاهش وزن، کم‌آبی، اسیدوز نسبی (به دلیل گرسنگی) یا آلکانوز (به دلیل دفع اسیدهیدروکریک) و یا هایپوکالمی شود. 
 
 علت اصلی استفراغ شدید در بارداری
 علت اصلی استفراغ شدید در بارداری ناشناخته‌ است‌. اما معمولاً هیپرامزیس گراویداروم با مسائل زیر همراهی دارد :
- سابقه خانوادگی
- بارداری‌هایی که با میزان زیادی هورمون بتا ، همراه‌اند : مثل 2 و چند قلویی . مول و ...
- بیماری صفرا و لوزالمعده و تیروئید در مادر
- جنین دختر باشد
- عوامل‌ روحی روانی ( افسردگی – استرس )
- حاملگی در سنین‌ کم‌
- اولین‌ حاملگی
- خانم‌های با پوست‌ روشن‌
منبع: 5040