1270
کد: 117269
03 بهمن 1396 - 09:07
همه والدین دوست دارند فرزندشان با شخصیتی متعادل بزرگ شود.
همه والدین دوست دارند فرزندشان با شخصیتی متعادل بزرگ شود. آگاهی از مراحل مختلفی که کودک ضمن رشد طی می کند در این زمینه شما را یاری خواهد کرد.

از بدو تولد تا یک سالگی
تا یک سالگی تمام سعی فرزند شما این است که دریابد آیا دنیای اطراف قابل اعتماد است یا خیر. نتیجه ایده آل این است که کودک یاد بگیرد به مادر یا شخصی که از او مراقبت می کند اعتماد کند. او همچنین باید به توانایی خود برای خلق رخدادها نیز اعتماد پیدا کند. عنصر اصلی این امور آن است که فرزندتان بتواند یک امنیت عاطفی زودرس نسبت به شما یا همسرتان یا هر دو برقرار سازد.
 
دو تا سه سالگی
از دو یا سه سالگی که کودک به تدریج از قدرت اراده خود مطلع می شود و از امکان غلبه بر دیگران از طریق جنگ اراده ها آگاهی می یابد، شخصیت کودک سریعا گسترش پیدا می کند. همزمان این مسئله با شرم و تردید خزنده ای که برآیند دو عامل ناتوانی جسمانی و کنترل جسمانی است متعادل می شود. یادگیری راه رفتن، چنگ زدن به اشیا و سایر مهارت های جسمانی منجر به روحیه انتخاب آزاد می شود و به تدریج که کنترل عضلات تنگ کننده مقعد به دست می آید کودک مفهوم کنترل را می آموزد ولی اگر گاهی خود را کثیف کند و مورد سرزنش قرار گیرد ممکن است احساس شرمساری کند.
 
چهار تا پنج سالگی
در سنین چهار و پنج سالگی کودک مشغول آموختن ابتکار عمل در مقابل احساس گناه است. در این سنین فرزند شما قادر است فعالیت هایی را در ارتباط با یک هدف خاص سازماندهی کند و با جرأت تر و پرخاشگرتر می شود به خصوص اگر پسر باشد. کودک شما همچنین دچار نوعی تعارض با والد هم جنس خود می شود و این موضوع ممکن است منجر به احساس گناه شود. بعدها کودکان همت خود را صرف کوشا بودن می کنند ولی باید به مقابله با احساس حقارت بپردازند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: