آزمایش اسپرم در مردان، چه چیزهایی را نشان می دهد؟

منی پس از خروج از بدن مرد حالت ژل مانند دارد و به طور معمول پس از حدود 20 دقیقه از حالت ژل به حالت مایع تغییر حالت میدهد.
 مواردی که در آزمایش مایع منی اندازه گیری و آنالیز میشوند به قرار زیر میباشند:
 
حجم:
اندازه گیری مقدار منی خارج شده در هر انزال.
 
زمان مایع شدن:
منی پس از خروج از بدن مرد حالت ژل مانند دارد و به طور معمول پس از حدود 20 دقیقه از حالت ژل به حالت مایع تغییر حالت میدهد. زمان مایع شدن، مدت زمان تبدیل منی از حالت ژل به مایع را اندازه گیری میکند.
 
شمارش اسپرم:
شمارش مقدار و تعداد اسپرمها در هر میلی لیتر از منی در هر انزال.
 
شکل اسپرم:
مقدار اسپرم هایی که شکل طبیعی دارند را به درصد بیان میکند.
 
تحرک اسپرم:
این تست درصد اسپرم هایی را که میتوانند رو به جلو حرکت کنند را اندازه گیری میکند.
 
pH:
این تست میزان اسیدی بودن (pH پایین) و یا فلیایی بودن (pH بالا) منی را اندازه گیری میکند.
 
شمارش گلبولهای سفید:
به طور طبیعی نباید گلبول سفید در منی حضور داشته باشد.
 
میزان قند:
اندازه گیری میزان قند موجود در منی (فروکتوز) را نشان میدهد. فروکتوز، قندی است که انرژی لازم برای فعالیت اسپرم را فراهم میکند.
منبع: جوان ایرانی