ترسیدن نوزاد سه ماهه، نشانه هوش!

نوزاد سه ماه دارم که از تاریکی می ترسه.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: نوزاد سه ماه دارم که از تاریکی می ترسه. یعنی اگه چراغ را واسه خوابوندش خاموش کنم گریه می کنه و تا روشن نکنم نمی خوابه و اگه تو خواب بیدار شد و تاریک بود بغض و گریه می کنه. آیا این ترس علت خاصی داره؟ آیا طبیعیه؟ نشانه خوبیه واسه هوش کودک؟

پاسخ دکتر محمد شریفی، متخصص اطفال:
شما نباید به ترسی که علت خاصی داشته باشد در این سن نوزادتان فکر کنید. شما می توانید از چراغ خواب استفاده کنید تا تاریکی به طور کامل نباشد. به دلیل این که روند رشدی نوزادتان کامل نشده است نمی توان گفت که این واکنش ها نشانه ای بر هوش بچه است.