تغییرات بدن در بارداری، هفته اول و دوم

دوره بارداری حدود ۳۸ هفته از زمان لقاح طول خواهد کشید ولی تعیین زمان دقیق لقاح ( ترکیب اسپرم و تخم ) کمی مشکل است.
آخرین پریود شما ۱۲ الی ۱۶ روز پیش شروع شد، بنابراین شما یا تخمک گذاری را انجام داده اید و یا درحال انجام هستید. شاید عجیب به نظر برسد، پزشک موعد مقرر ( و سن حاملگی نوزاد شما ) را از روی اولین روز از آخرین پریود شما محاسبه می کند.

دوره بارداری حدود ۳۸ هفته از زمان لقاح طول خواهد کشید ولی تعیین زمان دقیق لقاح ( ترکیب اسپرم و تخم ) کمی مشکل است و پزشکان و ماماها خیلی ساده ۴۰ هفته را از اولین روز آخرین قاعدگی شما را برای دوران بارداری مد نظر قرارمی دهند. به همین دلیل شما در حال حاضر برای شما دو هفته بارداری در نظر گرفته می شود.

اتفاقات زیادی باید رخ دهد ولی زمانبندی برای این موضوع تقریبا همه چیز است. برای افزایش شانس بارداری بهترین زمان برای نزدیکی با همسرتان، ۷۲ ساعت قبل از تخمک گذاری و ۲۴ ساعت بعد از آن است.( به این معنی که حداکثر طول عمر یک اسپرم درون رحم ۷۲ ساعت و طول عمر تخم بعد از تخمک گذاری ۲۴ ساعت است )

تردید نکنید اکنون وقت آن است که همسرتان تقویم خود را پاک کنند و زمان زیادی را باهم عشق بازی کنید. دانستن اینکه زمان تخمک گذاری برای شما چه موقع است می تواند در افزایش شانس بارداریتان مفید باشد. نحوه رابطه شما با همسرتان در موقع عشق بازی و نزدیکی می تواند کودک آیند شما را تحت تاثیر قراردهد. و در نهایت هرگون اضطراب بی مورد را از خود و همسرتان دور کنید و بدانید اکثر زوجهای جوان بیش از یک بار تلاش می کنند تا خبردار شوند که فرزندی در راه دارند.

اگر هنوز مصرف الکل ، دخانیات و داروهای غیر ضروری را متوقف نکرده اید، همین امروز تصمیم بگیرید و اقدام کنید.( اگرچه کمی دیر شده است ولی ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است )
منبع: نی نی رشد