2403
کد: 119616
07 شهريور 1396 - 10:29
لبخندهای نوزاد را برحسب انگیزه، می توان به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم کرد.
زیباترین تغییر نوزاد در ماه اول، تبسم و لبخند اوست. در باره لبخند نوزاد و زمان شروع و انگیزه آن عقاید مختلفی وجود دارد. بعضی، لبخند نوزاد را نشان دهنده نشاط او و برخی آن را بی معنی می دانند.
 
لبخند نوزاد
لبخند نوزاد دارای معنی و حتی در روزهای اول نشانه شادی و شادابی اوست. لبخندهای نوزاد را برحسب انگیزه ، میتوان به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم کرد. در هفته اول، تبسم نوزاد انعکاس خوبی از احساس رضایت درونی او می باشد.
 
این لبخندها که خنده خواب نام دارند ، معمولا هنگام خواب رفتن مشاهده می شوند و دارای شکل های مختلفی هستند گاهی در یک طرف و گاهی در دو طرف لب ظاهر میشوند. برخی سریع و کوتاه و برخی چندین ثانیه طول می کشند. لبخندهای درونی با نشانه های دیگری نیز همراه اند که حاکی از راحتی اوست. نوزاد کاملا راحت می خوابد و دستهای او در کنارش آزاد و شل میشود. غالبا پس از احساس راحتی و آروغ زدن لبخند می زند. تبسم های نوزاد در ماه اول نشانه رضایت درونی و احساس راحتی است.
 
در طی ماه اول، گاهی محرک های بیرونی، مثل قیافه و لبخند پدر و مادر، باعث تبسم نوزاد می شود. این لبخند اجتماعی که شور و نشاط زیادی به اطرافیان می بخشد، معمولا زودتر از ماه دوم شروع نمیشود.
 
والدین از مشاهده این لبخند به وجد می آیند و با پی بردن به احساس رضایت نوزاد ، خود نیز احساس شادی می کنند . هماهنگی و همزمانی بین شادی نوزاد و والدین ، نوعی پیوستگی و دلبستگی می آفریند که گرچه در بیان و بر زبان نمی آید ، ولی احساس آن در دل وجود دارد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: