علل قاعدگی زودتر از موعد، چیست؟

اگر چرخه های قاعدگی شما بسیار کوتاه اند (کمتر از 25 روز در یک روال منظم) ممکن است به این دلیل باشه که بسیار زود تخمک گذاری می کنید.
اگر چرخه های قاعدگی شما بسیار کوتاه اند (کمتر از 25 روز در یک روال منظم) ممکن است به این دلیل باشه که بسیار زود تخمک گذاری می کنید. از آنجا که فاصله بین تخمک گذاری و آغاز قاعدگی باید دقیقا 14 روز باشد اگر قاعدگی کوتاه است معمولا به این معناست که فاز فولیکولی (دوره فعالیت فولیکول در تخمدان) یعنی دوره میان قاعدگی و تخمک گذاری کوتاه است.

طول قاعدگی کوتاه
فاز فولیکولی کوتاه می تواند به این معنا باشد که تخمک زمان کافی برای کامل شدن دقیق قبل از آزاد شدن را ندارد. به این عارضه نارسایی جسم زرد می گویند. فاز فولیکولی کوتاه زمانی رخ می دهد که ذخیره تخمدانی یعنی شمار تخمک هایی که هنوز در تخمدان تان حضور دارند رو به کاهش بگذارد.

اگر طول قاعدگی تان به این دلیل که خیلی زود (مثلا در روز ششم) تخمک گذاری می کنید خیلی کوتاه باشد پوشش رحمی تان زمان کافی برای ساخته شدن به اندازه ای که جنین بتواند هنگام تخمک گذاری در رحم کاشته شود ندارد. از این رو باید به پزشک مراجعه کنید تا کمک تان کند. با هورمون ها فاز فولیکولی تان طولانی تر می شود.

چرخه های ماهیانه شما ممکن است به این دلیل کوتاه شود که فاز تراوشی تان (یعنی فاصله بین تخمک گذاری و قاعدگی بعدی) کمتر از 14 روز است. نام این عارضه نقص فاز لوتئال است و معمولا نشانه این است که جسم زرد به میزان کافی پروژسترون نمی سازد تا رشد جنین در لایه پوششی رحم امکان پذیر شود. اگر میزان پروژسترون خیلی کم باشد و قاعدگی تان در مدت کوتاهی پس از تخمک گذاری رخ دهد ممکن است نیاز به پروژسترون مکمل داشته باشید.

خونریزی شدید (منوراژی)
خونریزی بسیار شدید یا دفع لخته خون می تواند در برخی از زنان عادی باشد به ویژه در زنانی که اضافه وزن دارند. فیبروم ها، سندرم پلی کیستیک تخمدان (PCOS) و قاعدگی های نامنظم می تواند با خونریزی بسیار شدید مرتبط باشد. خونریزی شدید همچنین می تواند نشانه ای از خطر سقط جنین زود هنگام باشد. در صورتی که هر ماه خونریزی سنگین دارید در معرض خطر ابتلا به کم خونی (کاهش گلبول های قرمز) قرار دارید. کم خونی می تواند منجر به خستگی و ضعف شود بنابراین برای خونریزی های شدید باید به پزشک مراجعه نمایید. با یک آزمایش خون ساده می توان کم خونی را تشخیص داد.
منبع: دانشنامه فرزند