رادیولوژی در دوران بارداری، مضر است؟

در صورت عکسبرداری از ریه در هفته اول بعد از لقاح به دلیل عدم اطلاع از بارداری ریسک چه خطراتی برای جنین وجود دارد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در صورت عکسبرداری از ریه در هفته اول بعد از لقاح به دلیل عدم اطلاع از بارداری ریسک چه خطراتی برای جنین وجود دارد؟
 
پاسخ زهره حاجی واحدی، کارشاس مامایی: 
عکس برداری اشعه است و احتمال آسیب و عقب افتادگی برای جنین وجود دارد.بهتر است سونوگرافی کنید و زیر نظر پزشک خود باشید.