ویتامین های مورد نیاز نوزادان، چیست؟

شیر مادر ویتامین Dبمقدار کافی ندارد ولی در اغلب کودکان تابش اشعه ی آفتاب حتی به مدت کوتاه ویتامین D در بدنشان تولید می کند .
در شیر گاو و غذاهای جامدی که در چند ماه اول به طفل داده می شود ، فقط مقدار کمی ویتامین C،Dوجود دارد . اگر مادر به اندازه ی کافی مرکبات و انواع سبزی میل کند ، شیرش بمقدار کافی ویتامین C ,D وجود دارد .

در آمریکا در هر لیتر «شیر حاضر آماده »و یا یک قوطی «شیر مایع غلیظ شده »۴۰۰ واحد ویتامین Dموجود است . این مقدار ویتامین برای پیشگیری از راشی تیسم در یک بچه ی سالم کافی است .
 
شیر مادر ویتامین Dبمقدار کافی ندارد ولی در اغلب کودکان تابش اشعه ی آفتاب حتی به مدت کوتاه ویتامین D در بدنشان تولید می کند . تولید این ویتامین در پوشت با فعل و انفعالات شیمیایی در اثر تابش اشعه ی آفتاب ، صورت می گیرد . پزشک شما ممکن است محلول تارتی ویتامین D که حامل ۴۰۰ واحد است برای فرزندتان تجویز کند .

در آمریکا،تمام کودکانی که از شیر خشک یا شیر های حاضر آماده ی دیگر تغذیه می کنند ، به اندازه ی کافی از طریق همان شیر ها ویتامین D دریافت می کنند و به بیشتر از آن نیازی ندارد . در صورت احتیاج به ویتامین اضافی ،پزشک برای فرزندتان تجویز خواهد کرد .

اگر کودک شما ، شیر مادر می خورد ،پزشک محلولی را که دارای سه ویتا مین A,D.Cاست ، تجوز می کند . داخل جعبه ی این محلول ها قطره چکانی وجود دارد که با اندازه های ۰٫۳و ۰٫۶ سی سی مدرج شده است . از سن یک ماهگی یا کمی زودتر – چه رد فصل تابستان یا زمستان – یک بار در روز قطره چکانتان را ۰٫۳ سی سی از محلول ویتامین پر کرده و قبل از شروع شیر دادن ، در دهان طفل بچکانید . البته بعضی از پزشکان روزی ۰٫۶ سی سی تجوز می کنند ولی از این مقدار نباید تجاوز نکند زیرا مقدار زیاد ویتامین D مضر و خطر ناک است .

قطره ی مولتی ویتامین
بعضی از پزشکان گاهی محلولهایی تجویز می کنند که به نام مولتی ویتامین معروف است و علاوه بر ویتامین A,D,Cدارای مقدرای از انواع ویتامین Bمورد نیاز بدن تامین می شود . اما اغلب شیر ،حبوبات و سایر غذاهایی که کودکان و اطفال بزرگتر می خورند ، ویتامین Bبدن را به اندازه ی کفایت تامین می کند . علاوه بر اینکه دادن ویتامین B به این طریق لزومی ندارد ، رد اصل این ترکیبات دارویی که حامل ویتامین Bباشد گران قیمت می باشد .

برگرفته از کتاب تغذیه و تربیت کودک . نوشته بنیامین اسپاک . انتشارات زوار
منبع: نی نی رشد