علت نازایی در زنان، این ژن است!

محققین چینی در مطالعاتشان به این نتیجه رسیده اند که جهش هایی در ژن “TUBB8” در 7 مورد از 24 خانواده ای که در آنها زن بنا به دلایلی قادر به باردارشدن نبود...
جهش های ژنی و ناباروری در زنان
محققین چینی در مطالعاتشان به این نتیجه رسیده اند که جهش هایی در ژن "TUBB8” در 7 مورد از 24 خانواده ای که در آنها زن بنا به دلایلی قادر به باردارشدن نبود، علت ناباروری بوده است. تخمک های این افراد توانایی بالغ شدن و رسیدن به مرحله ای را که آماده لقاح با اسپرم باشند، را نداشتند.آمار دقیقی از تعداد زنانی که این وضعیت را دارند وجود ندارد. تا امروز کسی از اهمیت ژن TUBB8 در باروری زنان خبر نداشت. فهم بیشتر بلوغ تخمک طبیعی در نهایت به ما کمک می کند تا درمان های باروری را بهبود ببخشیم اما آن چه در حال حاضر اهمیت بیشتری دارد این است که کلینیک های باروری می توانند زنان را برای جهش در این ژن مورد آزمایش قرار دهند تا مانع درمان های پر هزینه مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF) که در آن از تخمک خود فرد استفاده می شود، شوند. در این شرایط انجام این روش های پرهزینه هیچ فایده ای برای فرد ندارد. استفاده از این یافته جدید به بیماران این فرصت را می دهد تا گزینه های دیگری مثل استفاده از رحم جایگزین (رحم اجاره ای) یا فرزندخواندگی، را برای داشتن فرزند در نظر بگیرند.طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، حدود 6درصد زنان متاهل جوان تر از 45 سال، بعد از یکسال تلاش، قادر به باردار شدن نیستند. علل ناباروری زنان اغلب شامل اختلالات تخمک گذاری، ناهنجاری هایی در رحم یا لوله های فالوپ است. گاهی نیز علل مشخصی وجود ندارد.در این مطالعه جدید، شرایط 24 خانواده که در آن زنان به دنبال درمان ناباروری بودند بررسی شد، همه زنان تخمک هایی داشتند که بلوغشان در نقطه ای حیاتی از چرخه سلول به نام میوز یک متوقف شده بود. این افراد ناقل جهش هایی در ژن TUBB8 بودند که پروتئینی را تولید می کند که برای تکوین تخمک طبیعی ضروری است.

در 5 خانواده این جهش ها از پدر به ارث رسیده بودند. بعد از شناسایی این ژن، محققین با سلول های تخمک موش و انسان آزمایش هایی را انجام دادند تا ثابت کنند که این جهش های ژن TUBB8 بلوغ تخمک را متوقف می کند.با یک تست ساده DNA می توان زنانی که حامل این جهش هستند را شناسایی کرد و گزینه های درمانی بهتری را در اختیار آن ها قرار داد.
منبع: وب سایت مام