670712
کد: 135620
18 شهريور 1399 - 09:50
خواب دیدن اینکه شما حامله هستید نمادی از جنبه‌ای از خودتان یا جنبه‌ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است.
چقدر به خواب ها اعتقاد دارید؟ اعتقاد به خواب و پیدا کردن تعبیر خواب ها بین بیشتر مردم رایج است. این خواب ها می توانند موضوعات مختلفی را داشته باشند. 
هر چند که خواب‌هایی در مورد بارداری و حاملگی از جمله رویاهایی هستند که در بین زنان و به خصوص زنان باردار بسیار متداول است. در اصل این خواب اشاره به توانایی‌های درونی فرد و یا جنبه‌ای از زندگی شخص بیننده رویا دارد. معمولا این خواب به صورت‌های زیر دیده می‌شود:
   - رویای بارداری در زنان حامله
   - دیدن فرد دیگری که باردار است
   - زایمان فرزندی به اشکال عجیب و غریب
   - انجام تست بارداری
   - حاملگی دختر مجرد
   - و...
تعبیر و تفسیر این خواب‌ها را می‌توان بنابه گفته تفسیرگران جدید و معبرین اسلامی به دو دسته تقسیم بندی کرد.
حامله بودن، دختردار شدن، پسردار شدن و دیدن انگور در خواب، برخی از خواب هایی است که تعبیر آنها در این مطلب وجود دارد. 
 
 تعبیر خواب باردار شدن، چیست؟
 
 
ا. تعبیر خواب حاملگی و بارداری به زبان کتاب فرهنگ رویا و کارل گوستاو یونگ
بارداری: بخش جدیدی از توانایی‌های بالقوه یا شخصیت شما در حال ایجاد و گسترش است، افزایش شناخت از ناخودآگاه که محیط جدیدی از تجربه را فراهم می‌کند – هنوز ابراز نشده و در حال گسترش است. طرحی نو یا ایده‌ای خلاق.
در رویای زنان: شاید به تمایل ایشان برای داشتن کودکی اشاره کند، ترس از بارداری
رویای بارداری در زنان باردار: تشویش و اضطراب فرد درباره بارداری و تولد. در یک تحقیق کارولین وینجت و فردریک کپ رویا‌های هفتاد زن باردار را مطالعه کردند. زنانی که رویا‌هایی با زمینه اضطراب بیشتری داشتند فرزندان خود را در کمترین زمان، کمتر از ده ساعت به دنیا آوردند. نتیجه این تحقیق آن بود که با اجازه دادن به اضطراب در رویا، در بیداری کمتر دچار اضطراب می‌شویم و با اعتماد به نفس بیشتری از عهده شرایط سخت برمی‌آییم.
اگر شخص دیگر باردار بود: جنبه‌ای از وجود فرد در حال "زایش" خصوصیات شخصیتی جدید است. درک شهودی درباره آن شخص.
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
خواب دیدن اینکه شما حامله هستید نمادی از جنبه‌ای از خودتان یا جنبه‌ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. شما ممکن است آماده‌ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. حامله بودن در خوابتان ممکن است بیانگر تولد یک ایده، جهت، پروژه یا هدف جدید باشد.
خواب دیدن اینکه شما نفهمیدید که حامله بودید بیانگر این است که شما چیزی را انکار می‌کنید. شما تمایل دارید که چیز‌ها را تا زمانی که درست جلوی چشم شما ظاهر نشود انکار کنید و نادیده گیرید. تعبیر دیگر این است که اگر شما تلاش می‌کنید حامله شوید (برای حامله شدن اقدام می‌کنید)، پس خواب ممکن است تعبیر یک آرزو (انجام یک خواسته) باشد. اگر شما تلاش نمی‌کنید که حامله شوید، اما خواب میبینید که هستید پس، این نمادی از ترس از مسئولیت‌های جدید است.
خواب دیدن اینکه شما حامله هستید و بچه‌ای مرده درون شکمتان دارید بیانگر پروژه ایست که تلاش زیادی برایش کشیده اید و الان از هم پاشیده است و به آرامی رو به زوال است. هیچ چیز آنطور که پیش بینی کرده اید کار نمی‌کند
خواب دیدن اینکه کس دیگری حامله است بیانگر این است که شما ارتباط نزدیک تری با این فرد تجربه می‌کنید
تعبیر خواب اینکه دوست دختر یا فرد مهم زندگی تان، از کس دیگری، حامله است، بیانگر این است که فرد مهم زندگی تان، به سمت جهتی متفاوت از چیزی که پیش بینی کردید حرکت می‌کند. دو تای شما دیگر اهداف مشترک با هم به اشتراک نمی‌گذارید
اگر شما واقعا حامله اید و این خواب را می‌بینید، پس بیانگر نگرانی شما در مورد حاملگی است. اگر شما در سه ماهه‌ی اول حاملگی تان هستید، خواب‌های در مورد مخلوقات ریز، حیوانات ریز و پشمالو، گل هاع میوه‌ها و آب میبینید. در سه ماهه‌ی دوم، خواب ها، بازتابی از نگرانی در مورد مادر خوب بودن و نگرانی در مورد مشکلات احتمالی تولد بچه (زایمان) می‌باشد.
خواب‌های به دنیا آوردن یک بچه غیر انسان، در طول این دوره بارداری رایج است. نهایتا، در سه ماهه‌ی سوم، خواب‌ها شامل کارگری و زحمت کشیدن، مورد حمله واقع شدن یا اینکه چیزی برای بچه اتفاق می‌افتد می‌باشد. هرچقدر بچه‌ی شما تغییر می‌کند و بزرگ می‌شود، خواب‌های وال، فیل و دایناسور و دیگر حیوانات بزرگتر ممکن است در این مرحله از بارداری تان به سراغتان آید.
اگر حامله اید و خواب جنسیت بچه را می‌بینید، پس خواب، بازتابی از تمایل بیداری شما در مورد جنسیت بچه است. طبیعی است که این دغدغه را داشته باشید که آیا پسر دارید یا دختر. در حقیقت وقتی دیگران می‌فهمند که شما حامله اید، می‌پرسند که پسر است یا دختر. شواهدی وجود ندارد که خواب می‌تواند جنسیت بچه را به شما بگوید.
خواب دیدن اینکه تست بارداری می‌دهید بیانگر این است که وارد فاز جدیدی در زندگی تان می‌شوید (یک شغل، رابطه‌ی جدید و غیره) شما حس می‌کنید که امتحان می‌شوید که آیا برای این تغییرات آماده هستید یا خیر. تعبیر دیگر این است که این خواب ممکن است به معنای دقیق این مساله و مربوط به نگرانی شما در مورد حامله شدن باشد.
- آنلی بیتون می‌گوید:
اگر زنی خواب ببیند حامله است، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند حامله شده است، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
اگر زنی باردار خواب ببیند که حامله است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.
تام چت ویندرا گوید: تعبیر حاملگی زندگی پر بار تازه است. اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی حامله ببیند و یا خواب بیننده زن خود را حامله ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه‌های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن حاملگی به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.
تعبیر خواب حامله بودن مرد: لیلا برایت می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که حامله است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد. 
 
2. تعبیر خواب بارداری به زبان معبرین اسلامی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن حامله در خواب مواجه با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرس است. اگر احیاناً در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده‌اید غمی برای شما می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله‌ای می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از شکمت فرزندی بیرون آمده است، یـعـنـی در نسل تو فرزندی وجود خواهد داشت که حشمت و شوکت خانواده و فامیل تو را افزایش می‌دهد .
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر دختری «دوشیزه» در خواب ببیند که زاییده است، یـعـنـی کار خوبی انجام می‌دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می‌شود.
اگر ببینی به جای بچه، تخم زائیده‌ای، یـعـنـی فرزندت کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ... _ ... [خداوندا] زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی... (آل عمران-27).
تعبیر خواب حامله بودن
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زنان حامله، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.
زاییدن دختر
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، یـعـنـی فرزند پسر به دنیا می‌آوری، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند.
اگر مردی در خواب ببیند که خودش دختر زاییده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
زاییدن پسر
ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که پسر زاییده است، یـعـنـی غمگین و نگران خواهد شد، ‌‌‌‌‌ و اگر مردی در خواب ببیند که زنش پسر زاییده است، یـعـنـی در مدت خیلی طولانی با رنج و سختی چیزی به دست می‌آورد. ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی صاحب فرزند پسر شده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند دختر می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن «پادشاه» ببیند که پسر زاییده است، تعبیرش غم و اندوه و نگرانی می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند که پسر زایید و در همان لحظه پس از تولد با آن پسر حرف زد، یـعـنـی از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که پسر زاییده است، یـعـنـی کار خوبی انجام می‌دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می‌شود.
 
تعبیر خواب باردار شدن، چیست؟ 

تعبیر خواب حامله شدن فرزند نابالغ
کرمانى گوید: اگر فرزند نابالغ خود را حامله بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده‌ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.
تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد
حاملگی و بارداری در خواب به گفته معبرین کهن و قدیمی نشانه بدست آوردن مال و نعمت است. البته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن زن حامله را در خواب به روبه رو شدن با غم و اندوه تعبیر کرده است. با این تفاسیر حامله شدن به جای خود و به وقت مناسب تعبیری نیکو به همراه دارد.
حال دختری باکره را در نظر بگیرید که در خواب خود را به صورت زن باردار و حامله می‌بیند همانطور که دیدن از بین رفتن پرده بکارت در خواب به گفته جابر مغربی بدست آوردن مال حرام است حامله بودن دختر باکره نیز تعبیری مناسب نخواهد داشت و به گفته آنلی بیتون اگر دختری باکره و پاکدامن در خواب ببیند که حامله شده است نشانه و بیانگر این است که به رسوایی و در نهایت به بدبختی کشیده خواهد شد.
ابراهیم کرمانی در جایی می‌گوید اگر دختری باکره در خواب ببیند که نوزادی را به دنیا آورده نشانه آن ات که کار خوبی انجام داده و نامش به خوبی و نیکی در یادها می‌ماند. 
تعبیر خواب انگور
اگر یک زن باردار خواب انگور ببیند، این خواب نشان از خوش شانسی فرد دارد، و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب می‌تواند نشانه باروری باشد. اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌ای انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.
مشاوره ویدیویی
نظر کاربران
انتشار یافته: 15 نظر
در انتظار بررسی:0
بدون نام
Netherlands
10:50 - 1396/06/15
13
كلا تو اين تعبير خوابا هركي يچي ميگه كه ضد اون بكيه يكي ميگه خوب يكي بد ميگه كدوم درسته اخه
Netherlands
13:15 - 1397/04/29
10
در خواب خود مببینم که من و دوستم حامله ایم ولی بعد از اینکه ب پزشک مراجعه میکنیم بارداری من رد میشود اما دوستم باردار است و هردوی ما مجرد هستیم
Iran, Islamic Republic of
16:37 - 1397/07/07
18
سلام دخترم و من ۱۵ سالمه و چند بار خواب دیدم باردار بودم تعبیرش چیه ؟!
فاطمه مولایی
Iran, Islamic Republic of
15:38 - 1397/10/30
0
سلام من خواب دیدم بچه دختر خواهر شوهرم رو باردار هستم انگار نطفه اون بچه رو با رضایت خودم توی شکم دارم شکمم خیلی بزرگه نمیدونم چند ماهه هستم ولی کیسه آبم پاره میشه و بچه به دنیا میاد منتها بچه خیلی بزرگه و راه میره قد خیلی بلندی داره و من خیلی تعجب میکنم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
16:04 - 1397/11/07
49
سلام
خواب دیدم حامله هستم تعبیرش چیه.
United States
10:32 - 1398/01/19
3
سلام من 17سالمه ومجردم خواب دیدم که باردارم ولی نمیتونم زایمان کنم چون خیلی میترسیدم و درد نداشتم ولی همه دکترا بم میگفتن ک تو باید طبیعی زایمان کنی و من ا ترس دردش فقد گریه میکردم و میگفتم من بچه نمیخوام
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتون


برای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنید


https://moshavere.niniban.com/

Iran, Islamic Republic of
01:05 - 1398/01/28
6
سلام من خواب دیدم درون اتاقی قدیمی تنها هستم شکمم بزرگ و حامله بودم و درد می کشیدم ناگهان پیرزنی مسن وارد اتاق شد و گفت به خواب ببینم چه کار می اونم برات بکنم
شقایق
Iran, Islamic Republic of
17:16 - 1398/03/26
6
سلام من خواب دیدم باردارم وشکم بزرگی دارم ویه پسر نوزاد تو گهوارم داشتم تعبیرش چیست
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
10:25 - 1398/08/17
6
من اصلا سر در نیاوردم از این تعبیرر
فاطمه
Iran, Islamic Republic of
09:38 - 1398/09/20
10
دوستم خواب دیده من حاملم پلدختر میارم تعبیرش چیه؟
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1398/10/15
6
سلام من 20 سالمه ولی مجردم خواب دیدم باردارم یه پسر 2ماهه هم داشتم شکمم بزرگ بود تعبیرش چیه میشه جواب بدین
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
23:26 - 1398/10/19
14
سلام من متاهل هستم دوتا بچه دختر دارم وولی در خواب دیدم باردار ام و دستمو بشکمم میمالم پایه بچه رو تو شکمم احساس میکنم و از روی شکمم پاشو میگیرم و حسش میکنم
-
10:46 - 1399/01/02
9
سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم باردارم بچه م پسر هست تعبیرش چی می شه؟؟؟؟مممنون ازشما
France
02:16 - 1399/01/31
1
سلام همسرم خواب دیده که پسر زاییده ولی بعد متوجه میشه که دختره وگوشواره داره تعبیرش چی واقعا
Iran, Islamic Republic of
15:29 - 1399/06/31
0
سلام خواهرم خواب دیده ک من از نامزدم حامله شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم

ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: