3749
کد: 135678
15 اسفند 1396 - 12:41
بنا به نتایج یک تحقیق در هلند، نوزادانی که مادرشان در دوران بارداری، به طور روزانه از آجیل یا فرآورده های آن تغذیه می کنند...
بنا به نتایج یک تحقیق در هلند، نوزادانی که مادرشان در دوران بارداری، بهطور روزانه از آجیل یا فرآوردههای آن تغذیه می کنند، نسبت به دیگر نوزادان، 50 درصد بیشتر در خطر ابتلا به آسم قرار دارند.این تحقیقات نشان می دهد که، نوزاد مادرانی که آجیل یا بادام زمینی، یا سایر خوراکیها مثل: کره بادام زمینی که از این مواد تهیه شده را در طول دوران بارداری بهصورت روزانه مصرف میکنند، احتمال خسخس کردن حین تنفس، اختلالات تنفسی یا ابتلا به آسم و تنگی نفس 50درصد بیشتر از نوزادانی است که مادرانشان در دوران بارداری به ندرت یا اصلا از آجیل یا فرآوردههای آن استفاده نکردهاند. این مطالعه ، بخشی مقدماتی از یک مطالعه بزرگتر است که در مورد پیشگیری و شیوع آسم و آلرژی انگلی است؛ در مورد چگونگی پیشرفت آلرژیها در کودکان و نحوه پیشگیری از آنها.

یافته دیگر: احتمال بروز نشانگان آسم شدید- خسخس کردن- در کودکانی که مادرانشان در دوران بارداری روزانه میوه مصرف میکردند، کاهش مییابد. البته این تحقیق به گونهای طراحی شده بود که دانشمندان نمیتوانستند این دو موضوع را بهطور قطعی در قالب یک رابطه علت و معلولی به هم ارتباط دهند.

مراحل تحقیق: نزدیک به 4 هزار مادر باردار، که از یک دهه پیش برای شرکت در این تحقیق انتخاب شده بودند، پرسشنامهای را در مورد تغذیه تکمیل کردند. این پرسشنامه شامل مواردی مثل اینکه چند وقت یکبار ماهی، تخممرغ، شیر و لبنیات، آجیل و فرآوردههای آن، میوه و سبزیجات تازه مصرف میکنند، بود.محققان، فرزندان مادران را در 3 ماهگی تحت نظر گرفتند و بعد از آن، تا سن 8سالگی کودک، سالی یکبار وضعیت او را بررسی میکردند و اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی کودک، حساسیت و آلرژیها و علائم آسم را در آنها کنترل میکردند. بهجز آجیل، هیچیک از اجزای مربوط به رژیم غذایی این کودکان تاثیری در احتمال بروز آسم یا علائم مربوط به آسم در ایشان نداشت. غذای مصرفی این کودکان نیز هیچ نسبتی با خطر ابتلا به آسم نداشت.

توجیه علمی: یک ارتباط معتبر علمی بین خوراکی مصرفی زنان و مشکلات احتمالی سلامتی کودکانشان وجود دارد که مسلما توصیههای پزشک به مادران باردار را تحتتأثیر قرار خواهد داد و امید آن میرود که باعث کاهش میزان بروز این بیماری شود. مطالعات بیشماری تاکنون تلاش کردهاند تا رابطه بین رژیم غذایی دوره بارداری مادران و بروز آسم و آلرژی در کودکان ایشان را دریابند.محققان متوجه شدهاند برخی ویتامینها و مواد معدنی (مثل ویتامین D و آهن) به خوبی برخی غذاها (مانند ماهی و سیب) میتواند در پیشگیری از بروز آسم و آلرژی نقش داشته باشد. برخی مطالعات دیگر تاثیر مصرف بادام زمینی بر ابتلای جنین داخل رحم به آسم و آلرژی را نشان دادهاند. اما تحقیق حاضر، به گفته پژوهشگرانش، در نوع خود اولین تحقیقی است که شرکتکنندگان را برای مدت طولانی تحتنظر داشته است.

هنوز نمی دانیم که چگونه میتوان نشان داد که آجیل باعث آسم در جنین میشود؟
دانشمندان حدس و گمانهای زیادی در این زمینه دارند اما مکانیسم دقیق این موضوع هنوز مشخص نیست. به هر حال، این تحقیق به رابطهای بین مصرف آجیل و ابتلا به آسم اشاره میکند، اما نشان نداده است زنانی که در دوران بارداری از مصرف آجیل خودداری کردهاند، بهطور قطعی مانع از ابتلای جنین خویش به آسم شدهاند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: