بیماری زردی در نوزادان، درجه یازده خطرناکه؟

به علت اینکه شیرخوار شما بیش از چهارده روز طول کشیده است نیاز به بررسی توسط پزشک دارد.
سوال
باسلام. نوزاد 36 روزه ای دارم که درجه زردیش رو11است،آیاخطرناک است،بستریش کنم یانه؟
 
جواب
با سلام.
به علت اینکه شیرخوار شما بیش از چهارده روز  طول کشیده است نیاز به بررسی توسط پزشک دارد.
منبع: تبیان