علت بیماری واریکوسل در مردان چیست؟

راه رفتن و ایستادن زیاد باعث ایجاد واریکسل در مردان می شود؟
سوال:
سلام. راه رفتن و ایستادن زیاد باعث ایجاد واریکسل در مردان می شود؟ 

جواب:
ایستادن بلند مدت و زور زدن میتواند به واریکوسل منجر شود و در بیشتر موارد واریکوسل در بیضه چپ رخ میدهد. راه تشخیص آنهم معاینه و انجام سونوگرافی از بیضه هاست.
منبع: تبیان