فواید شیر مادر برای مادر، جدی بگیرید

فواید شیر مادر برای مادر، جدی بگیرید

بررسی‌های متعددی خاطرنشان کرده‌اند که با افزایش سن، مادرانی که به کودکان خود شیر نداده‌اند نسبت به مادرانی که شیردهی داشته‌اند، امکان بیشتری جهت ابتلا به بیماری‌های قلبی دارند.
احتمال ابتلا به بیماری کاروتید در میانسالی، در مادرانی که به کودکان خود شیر نداده‌اند بیشتر است.
بررسی‌های متعددی خاطرنشان کرده‌اند که با افزایش سن، مادرانی که به کودکان خود شیر نداده‌اند نسبت به مادرانی که شیردهی داشته‌اند، امکان بیشتری جهت ابتلا به بیماری‌های قلبی دارند. جهت ارزیابی ارتباط بین طول دوره‌ی شیردهی و بیماری‌های عروقی، محققان وضعیت ۴۸۶ خانم را پیگیری و طول دوره‌ی شیردهی در تمامی بارداری‌های آنها را ثبت و ضخامت اینتیمامدیای کاروتید مشترک common carotid intima media thickness) CCIMT) را در سال بیستم اندازه‌گیری کردند( در سنین ۳۸ تا ۵۰ سالگی).
همانند بررسی‌های پیشین، طول دوره‌ی شیردهی به شکل مطلوبی با شاخص توده‌ی بدنی(BMI)، لیپیدها، فشارخون و دیابت نوع۲ در سال بیستم ارتباط داشت. به علاوه طول دوره‌ی شیردهی به شکل معنادار و معکوس با CCIMT، حتی پس از تنظیم و تعدیل عوامل خطرساز کاردیومتابولیک، اجتماعی، جمعیت، سیگار کشیدن، زایمان‌های پیشین و BMI پیش از بارداری ارتباط داشت.محققان برآورد می‌کنند که CCIMT بالاتر که در شیردهی ناکافی مشاهده شده  با ۳ تا ۵ سال پیری عروق زودتر متناظر است. تطبیق انجام‌شده برای عوارض بارداری، اثر بسیار کمی روی این نتایج داشت.

منبع: پزشکی امروز