اختلال خوابگردی در کودکان، نکاتی برای حفظ امنیت

خوابگردی و حرف زدن در خواب در زمان تحریکات خواب اتفاق می افتند.
خوابگردی و حرف زدن در خواب در زمان تحریکات خواب اتفاق می افتند. در طی این تحریکات، مغز کودک کاملا خواب است، اما بدنش قادر به حرکت است. حرف زدن در خواب بسیار رایج است، اما خوابگردی کمتر اتفاق می افتد و حدود یک دهم کودکان را تا ده سالگی تحت تاثیر قرار می دهد.
اگر فرزندتان به خوابگردی عادت دارد برای حفظ امنیت او لازم است جوانب احتیاطی زیادی را رعایت کنید. کودک خوابگرد ممکن است چند قدم پیچیده بردارد و سپس کارهای احمقانه انجام دهد. در این زمان همه گونه دردسری در انتظارش است.
سعی نکنید کودکی را که در حال خوابگردی است بیدار کنید. مانند زمانی که ترس های شبانه اتفاق می افتد در خواب عمیق است و بیدار کردنش تقریبا غیر ممکن است. اگر مقاومت نکرد او را به رختخوابش برگردانید، اما به زور این کار را نکنید.
در زمان بیداری درباره خوابگردی اش با او صحبت نکنید. این موضوع در اراده کودک نیست و معمولا وقتی بیدار می شود چیزی به خاطر نمی آورد. عنوان کردن این موضوع تنها باعث نگرانی کودک می شود و خواب را برایش سخت تر می کند.
اگر دیدید خوابگردی تکرار می شود جلوی در اتاق او دروازه مخصوص کودک بگذارید تا فضای پرسه زدن او محدود شود.
مطمئن شوید پوشش کف اتاق ضد سر خوردگی است و در صورت ادرار کردن قابل شست و شو است.
روی لبه های نوک تیز بالشتک بگذارید.
مطمئن شوید تمام پریزها ایمن است. بهتر است پریزها از آن نوعی باشد که پشتش ورقه کار گذاشته شده و راه دسترسی به آن جز با دو شاخه بسته است.
هر شب از دید فرزندتان به اتاقش نگاه کنید و هر چیزی را که ممکن است به صورت غیر منتظره سر راه او قرار بگیرد پیدا کنید. اسباب بازی هایی را که روی زمین افتاده بردارید و اجسام شکستنی را نیز از دسترس دور کنید.
درهایی را که به پله ها منتهی می شود قفل بگذارید و در مقابل پله هایی که به در ختم نمی شوند دروازه کودک بگذارید.
روی درهای خروجی قفلی دور از دسترس کودکان بزنید و می توانید زنگ هشدار نصب کنید تا در صورت باز شدن صدا کند.
منبع: دانشنامه فرزند