1587
کد: 142938
07 اسفند 1396 - 14:13
هیچ روش پیشگیری از بارداری نمی تواند % 100 احتمال بروز بارداری را از بین ببرد.
روشهای پیشگیری از بارداری بر اساس نوع و روش مصرف متفاوتند. برخی از روشهای پیشگیری موثرتر از روشهای دیگر هستند. مصرف کنندگان باید بر اساس ویژگی های خاص، نوع روش پیشگیری مناسب خود را انتخاب کنند. در بعضی از روشها نیازی به یادآوری و مصرف مکرر نیست این روشها شامل ایمپلنت ها، روشهای تزریقی و روشهای داخل رحمی IUD ها هستند.

آیا روش پیشگیری از بارداری % 100 وجود دارد؟
هیچ روش پیشگیری از بارداری نمی تواند % 100 احتمال بروز  بارداری را از بین ببرد. اما بسیاری از روشها درصد خطای بسیار کمی در بروز بارداری ناخواسته دارند.

انواع روشهای پیشگیری و درصد موفقیت آن در پیشگیری در بارداری
کاندوم مردانه
کاندوم مردانه در صورت کاربرد صحیح می تواند 98 % از بروز بارداری های ناخواسته پیشگیری می کند. این به معنای آن است که 2 زن از هر 100 زن ممکن است در طی سال با وجود استفاده همسرشان از کاندوم حین رابطه ی جنسی، دچار بارداری ناخواسته شوند. 
کاندوم زنانه
درصد موفقیت این کاندوم % 95 است.
دیافراگم
دیافراگم در صورتی که صحیح مصرف شود می تواند باعث 92-96 % اثربخشی در پیشگیری از بارداری شود. مصرف دیافراگم های لاتکس با اسپرم کش می تواند باعث بروز بارداری ناخواسته در 4-8 % افراد شود.
قرص های پیشگیری از بارداری
- قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری
این قرصها بیش از 99 % قدرت پیشگیری از بارداری دارد.
- قرص پیشگیری پروژسترونی
این روش بیش از % 99 احتمال پیشگیری از بارداری دارد.

روشهای پیشگیری از بارداری طولانی اثر
روشهای پیشگیری تزریقی
آمپول های پیشگیری از بارداری، این روشها بیش از 99 % اثربخشی در پیشگیری از بارداری دارند. این روشها 8-12 هفته بر اساس نوع تزریق متفاوت است.
کمتر از 1 زن از هر 100 زن با استفاده از چنین روشهای پیشگیری ممکن است دچار بارداری ناخواسته شوند.
ایمپلنت ها یا روشهای کاشتنی
بیش از 99 % اثربخشی دارد. بیش از % 99 اثربخشی در پیشگیری از بارداری با استفاده از روش IUD قابل انتظار است. 

روشهای دائمی پیشگیری از بارداری
توبکتومی
در زنان به روشهای مختلفی لوله های رحمی مسدود شده و می تواند % 99 از بروز بارداری ناخواسته ممانعت بعمل آورد. 
وازکتومی
روش دائمی پیشگیری مردانه است که از هر 200 مرد در سنین باروری، 1 مورد ممکن است باعث بارداری ناخواسته شود.

روشهای طبیعی پیشگیری از بارداری
اگر چه این روشها می توانند 99 % اثربخش باشند اما نیاز به دقت خاصی وجود دارد. جهت اثربخشی این روشها می باید ترشحات سرویکس و درجه حرارت مورد پایش قرار گیرد.
منبع: دکتر همه
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: