بارداری خارج از رحم داشتم، کی حامله میشم؟

چند ماه بعد از بارداری خارج از رحم امکان بارداری موفق وجود داره؟ حداقل باید...
سوال:
سلام پس از گذشت چند ماه از بارداری خارج از رحم امکان بارداری موفق وجود داره؟ 

جواب:
دوست عزیز. حداقل سه ماه و بهتر است 6 ماه صبر کنید.
منبع: تبیان