شعر کودکانه کوتاه، چتر

حال و هوای این روزها بارونیه و بعضی بچه ها حرف گوش نمیکنن و چتر نمی برن مریض میشن یه شعر خوب متنایب این کوچولوها داریم.
حال و هوای این روزها بارونیه و بعضی بچه ها حرف گوش نمیکنن و چتر نمی برن مریض میشن یه شعر خوب متنایب این کوچولوها داریم.
 
چتر
وقتی که باران می یاد
باران نم نم می یاد
چترم و باز می شوم
یک سرپناه می شوم
تا که یک وقت خیس نشی
اسیر باران بشی
اگه یک وقت خیس بشی
مریض می شی، تو خونه موندگار می شی
پس وقتی باران می یاد
باران نم نم می یاد
هیچ وقت فراموش نشه
من را بردار همیشه
منبع: کودکان