1163
کد: 164688
18 دی 1396 - 22:49
برنامه ایمن سازی کودکان نارس و یا کم وزن نیز مطابق جدول ایمن سازی عادی است و تجویز به موقع واکسن ها اکیدا توصیه می شود.
نکات قابل توجه در واکسیناسیون بر اساس برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب (کمیته کشوری ایمن سازی) عبارت اند از:
۱- برنامه ایمن سازی کودکان نارس و یا کم وزن نیز مطابق جدول ایمن سازی عادی است و تجویز به موقع واکسن ها اکیدا توصیه می شود.
۲- شل بودن مدفوع یا سرماخوردگی مانع از انجام ایمن سازی نخواهد بود.
۳- سوءتغذیه نه تنها مانعی برای ایمن سازی نیست، بلکه ایمن سازی به موقع کودکان مبتلا به سوءتغذیه اکیدا توصیه می شود.
۴- برای هیچ واکسنی جز سیاه سرفه محدودیت سنی وجود ندارد و درصورت عدم سابقه ایمن سازی باید مطابق برنامه عمل شود.
۵- در اختلالات ایمنی چه اولیه و چه اکتسابی مثل لوسمی (سرطان خون) و غیره واکسن های ویروسی زنده و واکسن BCG منع استعمال دارند.
۶- در مورد واکسن های چند نوبتی مثل فلج اطفال، سه گانه و هپاتیت B در صورتی که به هر علت ایمن سازی طبق فواصل تعیین شده انجام نشده باشد، لزومی به از سرگرفتن واکسیناسیون نبوده و با احتساب واکسیناسیون قبلی، برنامه ایمن سازی طبق جدول مربوطه ادامه داده می شود.
۷- اگر در تزریق واکسن سه گانه به کودک، تب بالای ۴۰ درجه (درجه مقعدی) و یا تشنج عارض شود، در نوبت های بعدی بایستی از واکسن دوگانه استفاده شود. هم چنین اگر به علتی در سن زیر ۷ سال واکسن دوگانه به جای سه گانه مصرف شود، لازم است جمعاً سه نوبت تکرار شود و سه گانه اولی به جای یک نوبت محسوب خواهد شد.
۸- تزریق واکسن سه گانه در کودکانی که دچار ضایعات مغزی پیش رونده می باشند ممنوع است و باید از واکسن دوگانه استفاده شود.
۹- فاصله بین نوبت سوم واکسن سه گانه و یادآوری سه گانه نبایستی از ۶ ماه کمتر باشد.
۱۰- پس از پایان ۶ سالگی تلقیح واکسن سه گانه مجاز نیست و در صورت لزوم بایستی به جای آن از واکسن دوگانه ویژه بزرگ سالان استفاده نمود.
۱۱- در صورتی که واکسن های زنده ویروسی به طور هم زمان مورد استفاده قرار نگیرد، بایستی بین آن ها حداقل یک ماه فاصله باشد.
۱۲- تا جایی که امکان دارد، از تزریق گاماگلوبولین به اطفال خودداری شود مگر در مواردی که پزشک جایز بداند در این صورت فاصله تجویز واکسن های ویروسی زنده ضعیف شده (به جز تب زرد و پولیو خوراکی)، با گاماگلوبولین و فرآورده های خونی لااقل سه ماه خواهد بود.
۱۳- چنان چه تا ۲ هفته بعد از تلقیح واکسن های زنده ویروسی (به جز تب زرد و پولیو خوراکی) به هر علت گاماگلوبولین و فرآورده های خونی تزریق شود پس از سه ماه واکسن تکرار شود.
۱۴- به علت ریشه کنی آبله در جهان، تلقیح این واکسن به هیچ وجه لازم نمی باشد.
۱۵- واکسن فلچ اطفال تزریقی در افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی می باشند مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده تلقیح گردد.
۱۶- تغذیه با هر نوع شیر ازجمله شیر مادر با خوراندن واکسن فلج اطفال مغایرتی ندارد و لزومی به ندادن شیر قبل یا بعد از ایمن سازی نخواهد بود، همچنین استفراغ مختصر پس از خواراندن قطره فلج اطفال مسئله مهمی نبوده، نیازی به تجدید واکسن نمی باشد.
۱۷- پولیو صفر باید هرچه زودتر پس از تولد ودر نوزادانی که در زایشگاه به دنیا آمده اند هنگام خروج از زایشگاه تجویز شود درصورتی که به هر دلیل تجویز واکسن در روزهای اول مقدورنباشد در اولین فرصت ممکن بایستی واکسن را تجویز نمود و محدودیت زمانی خاصی بین نوبت صفر و اول وجود ندارد.
۱۸- سابقه حساسیت به تخم مرغ مانع ایمن سازی علیه سرخک نیست.
پیشنهاد میکنم واکسیناسیون و واکسن های کودکان و روش های مراقبت از کودک پس از واکسیناسیون را ببینید.
۱۹- تزریق هم زمان واکسن سرخک و BCG هیچ گونه اشکالی نداشته و بایستی در دو محل جداگانه انجام گردد.
۲۰- چنان چه واکسن دوم سرخک در سن ۱۵ ماهگی به هرعلتی تلقیح نشده باشد در اولین فرصت ممکن تلقیح شود.

۲۱- بهترین سن برای تلقیح  BCG (ب ث ژ) بدو تولد میباشد.
۲۲- در صورتی که کودکی در بدو تولد نوبت اول واکسن هپاتیت خود را دریافت نکرده باشد. باید نوبت اول آن را همراه سه گانه اول، نوبت دوم را همراه سه گانه دوم و نوبت سوم را همراه سرخک دریافت نماید.
۲۳- در صورت تأخیر شیرخواران تا سه ماهگی می توان هم زمان با سه گانه دوم دوز (Dose: مقدار دارو) اول، هم زمان با سه گانه سوم دوز دوم، هم زمان با سرخک دوز سوم، واکسن هپاتیت B را تجویز نمود (به هر صورت فواصل تزریق واکسن های هپاتیت نباید کمتر از یک ماه باشد).
۲۴- واکسیناسیون هپاتیت B هیچ گونه موارد منع تلقیح ندارد حتی اگر فرد HBsAg (آنتی ژن سطحی هپاتیت B) مثبت یا HBsAb (آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت ب) مثبت باشد.
۲۵- در صورتی که نوزاد از مادر HBsAg مثبت به دنیا آمده باشد بایستی تزریق هم زمان ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت B با واکسن هپاتیت B در دو عضله جداگانه در اسرع وقت و ترجیحاً در ظرف ۱۲ ساعت پس از تولد انجام گیرد. در صورت عدم دسترسی به ایمونوگلوبولین اختصاصی، تزریق واکسن هپاتیت B به تنهایی نیزدر ساعات اولیه پس از تولد حدود ۷۵ درصد تا ۹۵ درصد ایمنی ایجاد می کند.
۲۶- در صورتی که یک از زوجین HBsAg مثبت باشد، زوج دیگر و فرزندان ساکن در منزل آن ها بایستی بر علیه بیماری هپاتیت B واکسینه شوند.
۲۷- در افراد مبتلا به هموفیلی، واکسن هپاتیت زیر جلدی تزریق گردد.
۲۸- در کودکان دارای نقص سیستم ایمنی، کودکان تحت درمان با داروهای پایین آورنده قدرت دفاعی بدن (کورتیکو استروئیدها و…) یا تحت درمان با اشعه و مبتلایان به لوسمی، لنفوم و سرطان های ژنرالیزه، استفاده از واکسن پولیو زنده خوراکی قدغن می باشد و به جای آن از واکسن کشته تزریقی باید استفاده شود.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: