خشم و عصبانیت ساده به وسیله کودک در ماههای اولیه زندگی اش ابرازی برای نشان دادن مخالفت با...
خشم و عصبانیت ساده به وسیله کودک در ماههای اولیه زندگی اش ابرازی برای نشان دادن مخالفت با والدین و اطرافیان است. گریه ، جیغ ، به زمین کوبیدن خود ، جلوگیری از تنفس ، کوبیدن سر به زمین ، عدم توجه به محیط دلیل اثبات این ناراحتی است.
در ماه های اولیه زندگی کودک، سرچشمه اصلی عصبانیت کودک ترس از دست دادن مادر است. گاهی بی خوابی دلیل عصبانیت و خشم کودک است. 
لجاجت و عصبانیت کودک احتمال دارد واکنشی کوتاه مدت اما بسیار شدید او در قبال کوچکترین سرخوردگی باشد و یا ممکن است وقوع آن به خاطر عدم موفقیت کودک در انجام کاری ، به دلیل ممانعت دیگران باشد.
در این صورت کودک تحریک شده و از خود خشم و عصبانیت بروز می دهد و گاه کلمات نامفهوم و رکیکی را بر زبان می آورد و یا ممکن است با نشان دادن مخالفت و  خشم خود را بروز دهد.
گاهی هم ممکن است عصبانیت و لجاجت کودک موجب تشنج در وی شود و کودک به اغماء و بیهوشی فرو رود.
در عصبانیت های معمولی ، عکس العمل های ذکر شده بالا ، فقط چند دقیقه طول می کشد و با خستگی کودک از بین می رود و کودک از حرکت خود پشیمان میشود و پس از چند دقیقه گریه کردن آرام می گیرد.
اما در عصبانیت شدید و لجاجت ، کودک این گونه عمل نمی کند و با استدلال و منطق نمیتوان کودک را به حالت عادی باز گرداند ، زیرا در این لحظات ارتباط و تماس کودک با محیط تقریبا قطع می شود و کودک قادر نیست به استدلال مطرح شده پاسخ بدهد.
برای درک و فهم لجاجت و بدخلقی کودکان و برطرف کردن آن باید منازعه بین انتظارات پدر و مادر و غرائز کودک را عمیقا شناخت و برای رفع آن گامی موثر برداشت.
آخرین آمار نشان می دهد که 90 درصد والدین این واقعیت را می پذیرند که در طول یک سال بارها و بارها بر سر فرزندان بین 2 تا 13 سال خود فریاد کشیده اند. برای جلوگیری از داد و فریاد کردن بر سر بچه ها این روش را به کار ببرید: در اوج عصبانیت فکر کنید فرزند شما یک نوزاد است؛ حتی اگر واقعا این طور نیست. اگر از شدت عصبانیت بیش از حد سر او داد و فریاد کردید بعد که به آرامش رسیدید کنارش بنشینید و به او یادآور شوید که حرکتش شما را عصبانی کرده اما شما هم نباید آن طور سرش داد و فریاد می کردید و بابت این موضوع متاسف هستید. شما حق دارید فرزندتان را توبیخ کنید اما شکل این قضیه بسیار مهم و تعیین کننده است.
847
کد: 169121
28 بهمن 1396 - 11:04
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: