491
کد: 169199
28 بهمن 1396 - 15:35
خشونت علیه کودکان در برخی مناطق حاشیه نشین به حدی گسترش یافته که دیگر سطوح کودک...
 رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: خشونت علیه کودکان در برخی مناطق حاشیه نشین به حدی گسترش یافته که دیگر سطوح کودک آزاری پایین دیده نمی شود و بخشی از زندگی عادی آنها به شمار می رود.
فیروز محمودی جانکی روز شنبه در سمینار کودک آزاری در مناطق حاشیه نشین در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: این مساله در مورد زنان نیز دیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که سطح خشونت گسترش می یابد، کسانی که خشونت در مورد آنها اعمال می شود، آن را می پذیرند و جامعه نیز به تدریج آن را مشروع و موجه می داند.
وی درباره شکل گیری سکونتگاه‌های فقیر نشین و مناطق حاشیه نشین گفت: اوایل انقلاب اسلامی، جمعیت شهرنشین 30 درصد و جمعیت روستایی 70 درصد بود که اکنون این آمار برعکس شده است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران اظهار داشت: خشکسالی های پی در پی، بحران آب، اقتصاد ضعیف کشاورزی و دامداری، روستاهای ما را تخلیه می کند و جمعیت جوان روستاها به مناطق حاشیه شهرها می آیند.
محمودی جانکی افزود: کودک آزاران در حقیقت خودشان قربانی حوادث اقلیمی و سیاست های اقتصادی و اجتماعی هستند.
وی تاکید کرد: حاشیه نشینی شهرها رو به توسعه است و در این مناطق، خشونت های جنسی، جسمی و آزارهای بدنی است.
وی تصریح کرد: در سطح قوانین - قانون حمایت از کودکان مصوب 83 ، هنگامی از کودک حمایت می شود که حادثه اتفاق افتاده است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: ماهیت کودک آزاری مربوط به حاشیه نشینی، تراکم بالای جمعیت و فقر است.
محمودی جانکی افزود: جابجایی جمعیت و فرهنگ های مختلف در مناطق حاشیه نشین موجب تضعیف همبستگی در این مناطق می شود.
وی خاطرنشان کرد: فقر و جابجایی جمعیت در مناطق حاشیه نشین، آنها را وادار می کند که مهم ترین اولویت شان، پر کردن شکمشان باشد.
وی تاکید کرد: با قوانین کیفری، بی درنگ نمی توان از کودکان حمایت کنیم چون ورودی به مناطق حاشیه نشین در حال افزایش است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران گفت: وجود کودکان بزهکار و بزه دیده، زیست دیگر شهروندان را به خطر می اندازد.
محمودی جانکی افزود: متاسفانه مردم زنبیل می گذارند که اعدام یک آزاردهنده کودک را ببینند یا برای اعدام کودک بزهکار کف و سوت می زنند که ناشی از ناآگاهی است.
وی خاطرنشان کرد: برخی اصرار می کنند که مجازات ها را تشدید کنیم که کار نادرستی است و تشدید مجازات نتوانسته مشکلات کودک آزاری را کاهش دهد.
منبع: ایرنا
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: