بچه‌هایی که از هوش عقل سلیم برخوردارند اغلب از سخنرانیهای روشنفکرانه ناراحت می‌شوند.
انواع هوش های متفاوتی در کودکان وجود دارد.

هوش عقل سلیم
بچه‌هایی که از هوش عقل سلیم برخوردارند اغلب از سخنرانیهای روشنفکرانه ناراحت می‌شوند. این بچه‌ها بیشتر به‌اطلاعات عملی نیاز دارند. این هوش در حال حاضر در غرب حالت بالنده دارد. مردم بیشتر از هر زمانی به‌آنچه لازم است و ضرورت دارد فکر می‌کنند.
بسیاری از مدارس برای اینکه بچه‌ها را علاقه‌مند و سرگرم کنند سعی بر امروزی کردن برنامه‌های خود دارند. هوش عقل سلیم‌به شخص امکان میدهد که زندگی مشخص و زمینه‌داری را طی کند.

هوش شهودی
کودکانی که‌از هوش شهودی برخوردارند نیاز ندارند که به‌آنها مطلبی آموزش داده شود. اطلاعات خودبه‌خود به سروقت آنها می‌رود. به‌تنها چیزی که احتیاج دارند این است که چند جمله‌ای از یک کتاب را بخوانند تا بقیه مطلب را متوجه شوند.
اغلب کودکانی که از هوش شهودی قوی برخوردارند مورد توجه قرار نمی‌گیرند. اغلبِ والدین و اغلب‌مدارس برنامه‌ای برای اعتلای این فراست ندارند.
پدر و مادر این دسته که از کودکان نباید زیاده‌از حد در اندیشه عملکرد تحصیلی آنها باشند. تماس‌های شخصی به‌جای برنامه‌های تلویزیونی، کامپیوتر یا کتابها، تقویت کننده هوش شهودی هستند.

 هوش استعدادی
کودکانی که‌از این هوش برخوردارند در زمینه‌هایی باهوش و در زمینه‌هایی کم‌هوش هستند. همه بچه‌ها با هوشِ سرشار متولد می‌شوند، اما نسبتهای هوش در آنها متفاوت است.
این‌بچه‌ها برای اینکه زندگی موفقی داشته باشند به‌حمایت و راهنمایی ویژه‌ای نیاز دارند تا استعدادشان پرورش یابد، در غیر اینصورت مکدر می‌شوند و انگیزه‌هایشان را از دست میدهند. از اینها که بگذریم، آنها برای جبران کمی هوش در برخی از زمینه‌ها به‌حمایت ویژه‌ای نیازمند هستند.
اشخاصی که در یک زمینۀ خاص از هوشِ سرشار برخوردارند اغلب در زندگی رنج می‌برند و دلیلش این است که زمینه‌های دیگر هوش آنها به‌قدر کافی پرورش نمی‌یابد.
بسیاری از کسانی که هوش عاطفی سرشار دارند، از سلامت جسمانی کمتری برخوردارند. اینها کسانی هستند که به‌دیگران بها می‌دهند، اما از کنار سلامتی خود بی‌تفاوت می‌گذرند و از جمله از ورزش منظم غافل می‌مانند.
بعضی‌ها در زمینۀ هوش جسمانی در حد عالی قرار دارند. اینها همیشه عالی و بی‌کم و کاست به‌نظر می‌رسند اما در بسیاری از زمینه‌های دیگر با کمبود و مشکل روبه‌رو هستند.
557
کد: 169380
29 بهمن 1396 - 16:27
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: