مقابله با چاقی کودکان، آینده نگر باشید

محققان به والدین توصیه می کنند که ترک برخی عادات زندگی می تواند به پیگشیری از چاقی دوره کودکی کمک کند.
چاقی دوره کودکی مشکلی است که غالبا تا بزگسالی ادامه یافته و افراد را در معرض تهدیدات جدی سلامت در سنین بالا قرار می دهد.
محققان به والدین توصیه می کنند که ترک برخی عادات زندگی می تواند به پیگشیری از چاقی دوره کودکی کمک کند. در ادامه فهرست این اقدامات مقابله کننده با چاقی آمده است:
- غذاخوردن با افراد خانواده.
- مصرف میوه و سبزیجات بیشتر.
- عدم اصرار به فرزند مبنی بر اینکه باید غذایش را کامل بخورد و هیچ چیزی در بشقاب باقی نماند.
- کاهش مصرف نوشیدنی های قندی و افزایش نوشیدن آب.
- کاهش مدت زمان تماشای تلویزیون و افزایش تحرک بدنی.
- حصول اطمینان از خواب کافی کودک.
- بهبود کیفیت زندگی خانواده و کاهش قرارگیری کودک در معرض استرس.
- حفظ وزن سالم خود والدین، چرا که معمولا افزایش ریسک چاقی کودک در مورد والدین چاق بیشتر است.
منبع: عصر ایران