ورزش یوگا برای کودکان، روش انجام

اکثر افراد اعتقاد دارند یوگا در کودکان تنها شامل ورزش هایی برای منعطف و قوی تر ساختن ماهیچه ها است و از اهمیت تنفس و تعمق در یوگا بی خبرند.
اکثر والدین از کاربرد های یوگا در کودکان بی خبرند. اکثر افراد اعتقاد دارند یوگا در کودکان تنها شامل ورزش هایی برای منعطف و قوی تر ساختن ماهیچه ها است و از اهمیت تنفس و تعمق در یوگا بی خبرند.
اگر می خواهید کودک شما یاد بگیرد خشم خود را کاهش دهد، اگر می خواهید استرس کم تری داشته باشد و یا اگر می خواهید فرزند شما در کلاس درس تمرکز بیش تری داشته باشد. به کارگیری حرکات یوگا می تواند برای کودک شما مفید باشد اما مفید تر از آن تمرین تعمق و تنفس در یوگا است.
 
تعمق و بینش در یوگا
تعمق روشی مناسب برای رسیدن به آرامش، خونسردی و‌ تمرکز است. این حرکت به ذهن کودک شما آرام بودن، ریلکسیشن و مثبت ماندن را یاد می دهد. تنها چند دقیقه تعمق در روز می تواند به او‌ کمک کند تا حتی در لحظاتی که تعمق نمی کند نیز احساس تعادل و توانایی کنترل افکار داشته باشند.
 به کودک خود یاد دهید به روش یوگا بر تنفس خود تمرکز کند
به کودک خود یاد دهید بعد از رسیدن به خانه از مدرسه مراحل زیر را به ترتیب طی کند:
    -در اتاق خود را ببندد، تایمر را روی ۳ تا ۵ دقیقه تنظیم کند و جای مناسبی برای نشستن پیدا کند.
    -بنشیند و چشمان خود را ببندد و بر تنفس خود تمرکز کند.
    -همانطور که عمل بازدم را انجام می دهد به خالی شدن شش ها، بالا آمدن قفسه سینه و حرکت هوا در مسیر تنفسی خود فکر کند.
    -اگر حین این حرکات حواسش پرت شد، به آرامی توجه خود را دو مرتبه به سمت نفس خود جلب کند.
 
تجسم موفقیت با یوگا
هنگامی که کودک شما به خاطر رو به رو شدن با مسائلی مثل امتحان، بازی ورزشی، یا اجرای تئاتر استرس دارد یکی از بهترین تمرین ها تجسم موفقیت است. کودکان شما برای تجسم موفقیت باید:
    -تایمری را روی ۳ تا ۵ دقیقه تنظیم کنند و جایی آرام برای نشستن پیدا کنند.
    -چشمان خود را ببندند و اوضاع را خوب تصور کنند.
    -تصور کنند کاملا آماده و با کنترل سر جلسه امتحان نشسته اند و یا نقش خود در تئاتر را به خوبی بازی کرده اند.
هر چند تجسم کردن جای داشتن آمادگی برای رو به رو شدن با مسایل را نمی گیرد اما می تواند به کودک شما در داشتن اعتماد به نفس و ‌کنترل افکار منفی که گاهی با استرس همراه است کمک کند.
 
تنفس
یکی از مهم ترین بخش های یوگا در کودکان تنفس است. تنفس مداوم حین انجام یوگا می تواند به فرزند شما کمک کند تا بیش ترین استفاده را از این حرکات داشته باشد. اما تمرین حرکت تنفس حتی در حالیکه مشغول انجام یوگا نیستید نیز می تواند مفید باشد.
توجه کامل به نحوه تنفس در کودکان شما می تواند به او کمک کند تا به احساساتی که دارد پی ببرد. این حرکت می تواند به شما نشان دهد که حتی وقتی فکر می کنید کودک شما استرس ندارد هم استرس دارد. بنابراین به او یاد دهید که بر نحوه تنفس و آرام تر نفس کشیدن تمرکز کند.
 
تمرین های تنفسی زیر را به کودک خود یاد دهید
    -در جایی آرام بنشیند و یک دست خود را روی شکم خود قرار دهد.
    -دهان خود را ببندد و از طریق بینی نفس بکشد و هوا را به درون شش ها وارد کند. همانطور که عمل دم را انجام می دهد شکم خود را باد کند و تصور کند اول قسمت پایینی شش ها و سپس قسمت بالایی آن پر می شود.
    -همانطور که به آرامی عمل بازدم را انجام می دهد تصور کند هوا از شش هایش خارج می شود و شکمش را به حالت مسطح برگرداند.
    -این کار را ۳ تا ۵ دقیقه انجام دهد.

به کودک یاد دهید یکی در میان از سوراخ بیینی خود نفس بکشد
این تنیک تنفسی به کودک شما کمک می کند تا احساس آرامش و تعادل بیش تری داشته باشد. وی برای این کار باید:
    -در محلی آرام بنشیند.
    -انگشت اشاره دست راست خود را روی سوراخ سمت راست بینی اش قرار دهد.
    -در همین حال به مدت ۵ ثانیه از سوراخ بینی سمت چپ نفس را به درون شش ها بکشد.
    -انگشت اشاره را از روی سوراخ سمت راست بردارد و انگشت حلقه اش را روی سوراخ بینی سمت چپش قرار دهد و از سوراخ سمت راست به مدت ۵ ثانیه عمل بازدم را انجام دهد.
    -مراحل بالا را با گذاشتن انگشت حلقه روی سوراخ بینی سمت چپ و آغاز عمل دم با سوراخ بینی سمت راست یک بار دیگر انجام دهد.
    -تمام مراحل فوق را سه مرتبه دیگر انجام دهد.
تکنیک های تنفسی و تعمقی که گفته شد می توانند تاثیرات مثبتی بر کودک شما داشته باشند و اگر کودک شما دایما آنها را تمرین کند می توانید از کاربرد یوگا در کودکان نهایت استفاده را ببرید.
منبع: توت فرنگی