درمان بی قراری کودکان، چیکار باید بکنید؟

اگر کودک خودتان را در این شرایط به حال خودش بگذارید و سراغ او نروید و با او حرف نزنید ، معمولا او ساکت نمیشود.
هیچ کس دوست ندارد صدای داد و بیدادهای کودکی را بشنود. کودکان وقتی خسته ، گرسنه ، تشنه یا غمگین هستند ، شروع میکنند به داد و بیداد کردن و به این راحتی ها نمیتوان آنها را ساکت کرد.
اگر کودک خودتان را در این شرایط به حال خودش بگذارید و سراغ او نروید و با او حرف نزنید ، معمولا او ساکت نمیشود. حتی والدینی که سعی میکنند به کودک خودشان بی اعتنایی کنند و یا صبور باشند و این شرایط را تحمل کنند ، بالاخره کاسه ی صبرشان لبریز میشود و فریاد می زنند.
آرام کردن این کودکان کار ساده ای نیست. گاهی سعی میکنید توجه کودک را به چیز دیگری جلب کنید ولی باز موفق نمیشوید ، شما همچنین میتوانید بدون این که سر کودکتان داد بزنید ، به او بگویید که از این رفتارش متنفرید.
ولی در این شرایط باید احساساتتان را کنترل کنید و عصبانی نشوید. به کودکتان بگویید : (( وقتی داد و بیداد به راه می اندازی ، دیگه به حرفت گوش نمی دم. باید یه راه دیگه برای حرف زدن با من پیدا کنی )).
گاهی وقتی کودک داد و بیداد به راه می اندازد ، نمیتوانید بفهمید که چه می گوید و چه چیزی می خواهد . در این شرایط از او بخواهید که آرام بگیرد و روش دیگری برای گفتن خواسته های خودش پیدا کند.
چون شما حرف های او را متوجه نمیشوید و داد و بیداد کردن او فایده ای برایش ندارد. گاهی وقتی کودک در کنار خواهر و برادر بزرگترش است و نمیتواند با آنها رقابت کند و برنده شود داد و بیداد به راه می اندازد.
او با این کار میخواهد به شما ثابت کند که از آنها کوچک تر است و شما باید بیشتر به او توجه کنید. کودکان وقتی به سن پنج سالگی می رسند ، بهتر می تواند . حرف بزنند و احساساتشان را ابراز کنند ، بنابراین در این سن باید برای کودکتان حد و حدودی را مشخص کنید.
اگر کودک مدام برای رسیدن به خواسته هایش داد و بیداد راه بیاندازد، به این کار عادت خواهد کرد و شما مجبور می شوید همیشه تسلیم او شوید و هرچه خواست به او بدهید.
منبع: کودک آنلاین