531
کد: 182365
13 شهريور 1397 - 14:49
برای آغاز گفتگو و هم‌اندیشی نـباید انـتظار داشت که کودک مانند یک جوان یا بزرگسال‌ اعلام آمادگی کند.
برای آغاز گفتگو و هم‌اندیشی نـباید انـتظار داشت که کودک مانند یک جوان یا بزرگسال‌ اعلام آمادگی کند،دست روی زانـوها بـگذارد و برای شنیدن سخنانی که مـا دربـاره‌ مـوضوعی از قبل آماده‌ کـرده‌ایم‌،گـوش فرا دهد.برای شـروع گـفتگو باید از هر موقعیت مناسبی استفاده کرد.در هر صورت بهترین شیوه شروع، طرح یک پرسـش و آوردن چـند مثال است.در این مرحله،تحریک ذهـن‌ کـودک برای تـمرکز یـافتن بـر یک موضوع مهمترین کـار است. هرچند نباید انتظار داشت که تا پایان بر سر یک موضوع بمانیم. مثلا اگـر مـی‌خواهیم درباره انسان گفتگو کنیم باید راهـی‌ طـولانی‌ طـی شـود تـا کودک تصور انـسان بـماهو انسان کند.کودک تفاوت جزء و کل را به صورت مفهومی و منطقی نمی‌داند.نباید هم بر این اصـطلاحات و مـفاهیم اصـرار داشت. اما می‌توان گاهی‌ عبارات‌ کلیدی بـرخی فـلاسفه را بـه زبـان سـاده بـازگو کرد. کودکان مستعد سخنان ژرف را می‌فهمند اما گاهی ضمن احساس سنگینی و ژرفایی یک سخن،از کنار آن می‌گذرند؛درست مانند‌ چیز‌ سنگینی که آن را سبک سنگین می‌کنند و آن را بلند نمی‌کنند.همین سـبک سنگین کردن کافی است. در هنگام هدایت بحث،نکته مهم رفت و برگشت دایمی بین تجارب ملموس‌ و عینی‌ کودک‌ و مفاهیم انتزاعی‌تر است.در بین‌ گفتگو‌ می‌توان‌ از قصه‌هایی که کودک خوانده استفاده کرد و یـا از او خـواست که آن را تعریف کند.
راه یافتن به دنیای کودک بسیار دشوار است. با گـفتگوی مـستقیم نمی‌توان به راحتی به درونـ‌ کـودک‌ راه‌ یافت.در خلال گفتگو می‌توان تا حدی میزان موفقیت را ارزیابی‌ کرد‌.اما باید به راه‌های دیگر نیز متوسل شد.مثلا از کودک بخواهیم درباره آنـچه کـه بحث‌ شده‌ بنویسد‌. البـته نـباید اصرار کرد.اما اگر نوشت،نوشته وی از دو جهت‌ اهمیت‌ دارد‌.یکی اینکه در ضمن نوشتن کوشش بیشتری برای فهم و بیان دریافت‌هایش می‌کند.دوم اینکه‌ برای‌ مطالعات‌ بعدی خود وی،به خصوص در دوره جوانی و بزرگسالی بسیار مـفید اسـت. انسان برای‌ فهم‌ مطالب پیچیده،بهترین سرنخ‌ها را می‌تواند در صورت‌های ساده فهمش که از کودکی‌ آغاز‌ شده‌،پیدا کند. شیوه دیگر برای تثبیت دریافت‌ها استفاده از هنر است. در بین هنرها‌ نقاشی‌ بسیار مـناسب اسـت. امروزه اسـتفاده از نقاشی برای فهم صورت‌های ذهنی کودک و کشف‌ شخصیت‌ و روحیات‌ او،از معتبرترین روش‌هاست.چه بسا کودک،ناخودآگاه مهمترین احـوال و دریافت‌های خود را در یک‌ نقاشی‌ بیان کند.لذا می‌توان از کودک خواست که بـراساس گـفتگویی کـه صورت‌ گرفته‌،نقاشی‌ بکشد. در این صورت باید از متخصصان امر برای تحلیل نقاشی مدد گرفت. برخی از‌ کودکان‌ اسـتعداد‌ ‌داسـتان‌نویسی دارند و می‌توان کودک را به نوشتن داستان تشویق کرد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: