934
کد: 183043
23 شهريور 1397 - 14:06
در این مقاله به بررسی اصول فرزند پروری – کودک ۳ تا ۶ ساله – مراقبت از کودک در سفر با اتومبیل می پردازیم .
در این مقاله به بررسی اصول فرزند پروری – کودک ۳ تا ۶ ساله – مراقبت از کودک در سفر با اتومبیل می پردازیم .
قبل از اینکه راه بیفتید به کودک بگویید فعالیتی را آغاز کند . همانطور که رانندگی می کنید با او حرف بزنید و از او سوالاتی بپرسید . اشیاء جالب را در طول راه به او نشان بدهید . به صورت منظم فعالیت ها یا اسباب بازی های جدید را در اختیارش قرار دهید تا هر لحظه برایش تازگی داشته باشد.
 
–    رفتار مطلوب کودک را تشویق کنید
گاهگاهی در طول سفر ، کودک را به خاطر رعایت قانون ها تحسین کنید . ” نازنین جان امروز خیلی آرام نشستی ، کمربندت را هم بستی و خوب داری بازی می کنی . ” به کودک کمک کنید اگر فعالیتی دلش را زده کار جدیدی را شروع کند ! این کار را قبل از بروز مشکل انجام دهید . اگر سفر شما بیش از یک ساعت طول می کشد ، توقف کنید و وقتی کودک دارد خوب رفتار می کند یک خوراکی به او بدهید . در سفر های طولانی در فاصله های منظم استراحت داشته باشید تا کودک بتواند پیاده شود ، پاهایش را دراز کند ، دور و بر چرخی بزند و به دستشویی برود . خود راننده هم به استراحت های منظم احتیاج دارد.
 
–      در مورد بدرفتاری های کوچک هم به کودک تذکر دهید.
اگر کودک نق می زند ، بلند صحبت می کند یا داد می کشد ، بگویید که با او صحبت نمی کنید _ ” حامی ، تا وقتی آرام صحبت نکنی جوابت ا نمی دهم. ” تا وقتی آرام شود یا درست صحبت کند هیچ توجهی به او نکنید. اولین بار که این کار را می کنید ، آماده باشید که بدرفتاری او قبل از بهتر شدن بدتر هم بشود . اگر نق زدن یا داد کشیدن او را برای مدتی ندیده بگیرید ، اما بعد تسلیم شوید و جواب او را بدهید ، به کودک یاد داده اید که باید نق بزند یا بلندتر و طولانی تر داد بکشد تا توجه شما را جلب کند . به محض این که کودک خوب رفتار کرد ، او را تحسین کنید.
–    اگر بد رفتاری رخ می دهد ، به کودک بگویید چه کند
اگر کودک بد رفتاری می کند یا قانونی را زیر پا می گذارد ، در لحظه عمل کنید . به کودک بگویید چه کاری را متوقف کند . ” بهرام ، دست از لم دادن روی خواهرت  بردار . ” سپس بگویید که چه کاری انجام بدهد . ” سمت خودت بنشین . ” اگر خواسته شما را رعایت کرد او را تحسین کنید.
 
–    اگر بد رفتاری ادامه داشت از ” زمان سکوت ” استفاده کنید
اگر کودک کاری را که از او خواسته اید انجام نمی دهد یا دوباره قانون را زیر پا می گذارد از زمان  آرام ( سکوت ) استفاده کنید . به کودک کار اشتباهی را که کرده تذکر داده و پیامد آن را بگویید . ” کاری را که بابا خواسته انجام ندادی ، حالا آرام بنشین و ساکت باش . ” زمان آرام ( سکوت ) این فرصت را می دهد که توجه از کودک برداشته شود و او وادار شود مدت کوتاهی ساکت بماند .
به رانندگی ادامه دهید اما به کودک هیچ توجهی نکنید. مطمئن باشید که همه ، در ماشین ساکت هستند. به کودک بگویید باید ۲ دقیقه ساکت باشد تا زمان سکوت تمام شود. اگر مشکل رفتاری ادامه یافت ، ماشین را کنار جاده نگه دارید . به کودک بگویید به چه دلیل دارید می ایستید. ” کاری که گفتم انجام ندادی ، حالا من اتومبیل را نگه می دارم . ” اتومبیل را متوقف کنید و به کودک بگویید آرام بنشیند . به کودک یادآوری کنید باید ۲ دقیقه آرام بنشیند تا شما دوباره راه بیفتید . تمام توجه خود را از او بردارید. با او صحبت نکنید حتی نگاهش هم نکنید.
 
–    به سفر با اتومبیل ادامه بدهید
وقتی کودک شما ۲ دقیقه آرام بود ، رانندگی را ادامه دهید . به محض این که قانون را رعایت کرد او را تشویق کنید . اگر باز هم بد رفتاری رخ داده ، دوباره از زمان سکوت استفاده کنید. تا وقتی کودک بد رفتاری را کنار بگذارد شاید لازم باشد که چندین بار از زمان سکوت استفاده شود.
 
–    رفتار های هنگام سفر را برای کودک مرور کنید
وقتی به مقصد رسیدید به کودک بگویید از کدام رفتار او هنگام مسافرت راضی بودید ” آرمان جان ، خیلی خوشحال شدم دیدم امروز در تمام طول سفر کمربندت بسته بود . ” اگر کودک شما قانون ها را پیروی کرد ، او را تحسین کنید و پاداشی را که سر آن توافق کرده بودید به او بدهید . اگر مشکلاتی رخ داد ، پاداش  را ندهید . به آرامی ، قانونی را که کودک فراموش کرده بود رعایت کند توضیح دهید . ” تو قانون ما را در مورد آرام حرف زدن از یاد بردی . "یک قانون برای سفر بعدی با اتومبیل تعریف کنید . ” دفعه دیگه که رانندگی می کنم بگذار ببینم یادت می مونه آرام حرف بزنی تا مامان حواسش به جاده باشه . "
 
–  این نکات را به خاطر بسپارید
اگر کودک شما کمربند صندلی را باز کرده ، باید به محض اینکه از نظر ایمنی امکان داشته باشد اتومبیل را کنار جاده نگه دارید. قبل از این که دوباره راه بیفتد مطمئن شوید کمربند فرزندتان را محکم کرده اید ، به صورتی که راحت و اندازه باشد . این خلاف قانون است که کودکی در یک وسیله نقلیه بدون کمربند بنشیند. اگر شک دارید چه نوع کمربندی برای اندازه و وزن کودک شما مناسب است با مرکز خدمات خودرو و یا راهنمایی و رانندگی تماس بگیرید.
اگر امکان این که برای حل مشکل رفتاری کودک ، ماشین را متوقف کنید ، وجود نداشته باشد و اگر کودک گریه می کند یا سر و صدا راه انداخته ولی جایش در صندلی امن است ، شاید لازم باشد به رانندگی ادامه بدهید و بد رفتاری او را نادیده بگیرید . در این مواقع تمرین های آرامیدگی ( Relaxation  ) می تواند برای شما مفید باشد. سعی کنید چند نفس عمیق بکشید ، به خودتان بگویید آرام باش ، یا به موسیقی گوش بدهید.
اگر کودک خواسته های شما را در طول سفر انجام نمی دهد می توانید وقتی به مقصد رسیدید از اتاق خلوت تأخیری استفاده کنید . مثلاً بگویید ” کارهایی را که ازت خواسته بودم تو ماشین انجام ندادی ، حالا باید به اتاق خلوت بروی . ” اتاق خلوت به معنای بردن کودک به یک اتاق با فضای غیر جذاب اما بی خطر و وادار کردن او به ۲ دقیقه آرامش قبل از ترک کردن اتاق است. این کار را حتی اگر کودک عصبانی یا ناراحت هم هست انجام دهید . وقتی کودک ۲ دقیقه آرام ماند اجازه دهید از اتاق خلوت بیرون بیاید . مراقب خوب رفتار کردن او باشیدو به محض انجام کار درست ، او را تشویق کنید.
 
مرورگام های کلیدی
-اول چند سفر کوتاه ترتیب بدهید.
-سعی کنید برنامه معمول خواب و خوراک کودک را بر هم نزنید.
-قانون های مربوط به مسافرت با اتومبیل را به کودک یادآوری کنید.
-در مورد پاداش ها و پیامد ها با کودک صحبت کنید.
-مطمئن شوید وقتی دارید رانندگی می کنید کودک سرگرمی های جالبی برای انجام دادن در اختیار داشته باشد.
-کودک را به خاطر پیروی از قانون ، تحسین کنید و پاداش بدهید.
-بدرفتاری های جزئی کودک را نادیده بگیرید.
-اگر بد رفتاری رخ می دهد فوری دست به کار شوید و به کودک بگویید چه کاری بکند.
-دستور خودتان را در مورد زمان سکوت ، موقع رانندگی یا هنگام توقف اتومبیل دنبال کنید.
-قبل از متوقف کردن اتومبیل مطمئن شوید که کنار زدن خطری ندارد.
-رفتارهای هنگام سفر را با کودک خود مرور کنید.
    وقتی کودک شما دارد یاد می گیرد هنگام سفر با اتومبیل مسئولانه رفتار کند دیگر نیازی نیست که هر بار سوار اتومبیل می شوید قوانین ، پاداش ها یا پیامد ها را به او یادآوری کنید. در این مواقع با این که شما قوانین را کمتر مورد بحث قرار می دهید اما کودک انها را به کار می بندد.
اگر کودک قوانین را زیر پا می گذارد پیامدها را حتماً به کار ببندید . به تدریج پاداش ها را کمتر نموده و گاه گاهی از آنها استفاده کنید. وقتی کودک در سفر با اتومبیل مسئولانه رفتار می کند به تحسین او بپردازید.
نکته آخر : کودک ۳ تا ۶ ساله باید همیشه روی صندلی‌های مخصوصی بنشیند که بنا به قدوقواره اش تنظیم می‌شود و کودکان کمتر از ۱۲ سال همیشه باید روی صندلی عقب اتومبیل بنشینند، خصوصا اگر اتومبیل مجهز به کیسه‌های هوا باشد.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: