تاثیر کودکی در بزرگسالی، دچار شدن به دردهای عضلانی

وضعیت نشستن، یکی از عوامل موثر در ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب می‌شود‌‌.
وضعیت نشستن، یکی از عوامل موثر در ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب می‌شود‌‌. پژوهشگران دانشگاهی، این موضوع را در دانش‌آموزان ابتدایی بررسی کرده و لزوم توجه بیشتر به آن را مورد تاکید قرار داده‌اند‌.
قرارگیری در وضعیت‌های نامناسب در دوران کودکی رابطه مثبت و معنی‌داری با خطر ابتلا به کمردرد در بزرگسالی دارد‌‌. دنیای یک کودک را خانه، مدرسه و جامعه پیرامون آن تشکیل می‌دهد‌‌. این مکان‌ها باید از نظر وضعیت ایمنی و بهداشت مناسب باشند‌‌. برای رسیدن به این هدف، باید عوامل موثر در این زمینه که باعث تمرکز بیشتر و بهتر دانش‌آموزان به درس و معلم می‌شوند، مثل روشنایی، گرما، سرما، سروصدا، وضعیت میز و نیمکت‌ها، ابعاد صندلی‌ها، نحوه نشستن، مورد توجه اولیا و مدیران مدارس قرار بگیرند‌.
به بیان محققان، قرارگیری در یک وضعیت بدنی نامناسب برای مدت‌زمان طولانی نه‌تنها باعث ایجاد اختلالات اسکلتی، عضلانی و فشارهای نابجای مکانیکی شده، بلکه اثرات منفی فیزیولوژیکی ازجمله گردش نامناسب خون، کاهش احساس راحتی و مشکلات روانی را به همراه دارد که این عوامل می‌توانند روی وضعیت سلامتی، تعاملات اجتماعی، ارتباط با همسالان، بهداشت روان، غیبت مدرسه، شایستگی تحصیلی و شرکت در فعالیت‌های فیزیکی اثرگذار باشند‌. اگرچه شیوع درد اسکلتی، عضلانی با افزایش سن افزایش می‌یابد و تعداد زیادی از بزرگسالان دچار این عارضه هستند، با این‌وجود اولین زمان شروع این دردها در دوران نوجوانی و کودکی گزارش شده است‌.
به ‌منظور بررسی بهتر این موضوع مهم، محققانی از دانشگاه بیرجند به انجام پژوهشی مبادرت ورزیده‌اند که در آن وضعیت نشستن کودکان ابتدایی در کلاس‌های درس و ارتباط آن با درد اندام فوقانی به‌ویژه پشت و گردن مورد بررسی قرار گرفته است‌.
در این تحقیق توصیفی،تعدادی از دانش‌آموزان پسر پایه ابتدایی شهرستان بیرجند در دامنه سنی ۹ تا ۱۳ مشارکت داشته‌اند‌.
محققان، برای جمع‌آوری اطلاعات، پس از اخذ مجوزهای مربوطه، دوربین‌هایی را برای تصویربرداری از نحوه نشستن دانش‌آموزان فوق‌الذکر نصب کردند تا رفتار مربوط به نشستن آنها را ارزیابی کنند‌‌. سپس، به‌منظور ارزیابی میزان درد دانش‌آموزان، از یک پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد‌.
براساس نتایج به‌دست آمده از این پژوهش،هرچه زاویه خم شدن گردن و همچنین چرخش گردن در دانش‌آموزان، بیشتر باشد، میزان بروز درد اسکلتی- عضلانی گردن در آنها بیشتر است‌.
بنابر این نتایج، با توجه به این‌که شیوع درد گردن در بین دانش‌آموزان، ۳۸ درصد و میانگین زاویه خم شدن گردن ۳۱ درجه بود، به نظر می‌رسد این وضعیت، یعنی خم شدن گردن به جلو هنگام نشستن در کلاس درس، یکی از وضعیت‌های خطرناک و آسیب‌زا برای این‌گونه افراد به‌شمار ‌آید‌.
منبع: سلامت نیوز