خواباندن نوزاد در ننو، ضرری ندارد؟

ننو یا گهواره یکی از وسایل پر استفاده در دوران گذشته بود. البته این وسیله هنوز هم استفاده می شود.
 ننو یا گهواره یکی از وسایل پر استفاده در دوران گذشته بود. البته این وسیله هنوز هم استفاده می شود. نَنُو با ایجاد حرکت رفت و برگشتی باعث خواب آلودگی سریع و به خواب رفتن کودک می‌شود،‌ به همین دلیل وسیله‌ای پرکاربرد برای خواباندن نوزاد است.
کارشناسان در جدیدترین پژوهش‌های خود دریافته‌اند وجود حرکت رفت و برگشتی آرام و یکنواخت به مدت ۴۵ دقیقه در طول خواب، باعث بهبود کیفیت خواب می‌شود. حرکت در حین خواب با کاهش فعالیت و تنظیم امواج مغزی فرد را در خوابی عمیق فرو می‌برد، همچنین استفاده از ننو باعث می‌شود فرد سریعتر از زمانی که در سطحی بی حرکت خوابیده است، به خواب رود. وجود حرکت یکی از دلایلی است که سبب می‌شود برخی افراد زمانی که سوار خودرو یا قطار هستند به سرعت دچار خواب آلودگی شده و به خواب روند .کارشناسان واکنش بدن نسبت به حرکت در زمان خواب را یادآور وضعیت جنینی می‌دانند که در آن جنین در رحم مادر حرکت می‌کند و به آسانی به خواب می‌رود.
محققان دانشگاه ژنو در این پژوهش داوطلبان را به ۲گروه تقسیم کرده‌اند؛ گروه اول برسطح ثابت و گروه دوم بر روی ننو استراحت کردند. پس از چند روز نتیجه آزمون حافظه، ساعت به خواب رفتن و میزان عمق خواب افراد بررسی شد. نتیجه آزمایش نشان داده است آن دسته از داوطلبان که بر سطح دارای حرکت، مثل نَنُو استراحت کرده‌اند نمراتی بالاتر در آزمون حافظه کسب کرده و سریع‌تر از دیگران به خواب رفته‌اند، همچنین کیفیت خواب آن‌ها به نسبت گروه دیگر افزایش داشته است.
منبع: نی نی سایت