وابستگی فرزندان به والدین/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که وابستگی بیش از حد کودک به مادر چگونه رفع می شود؟

وابستگی مقوله آشنایی است که همه افراد آن را تجربه می کنند، هر یک از ما در طول زندگی به فرد یا حتی اشیاء پیرامون خود وابستگی پیدا کرده ایم؛ از همان آغاز تولد نوزاد معنی وابستگی را به مادر نشان می دهد چرا که حیات او محتاج مادر است.

 

برای آگاهی بیشتر از وابستگی بیش از حد کودک به مادر به سراغ دکتر عاطف وحید رفتیم. 

.اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید