171
کد: 211856
27 مهر 1398 - 23:49
تشویق، توجه، لبخند، بوسیدن، نوازش و تأیید های شما برای کودکتان و برای تقویت رفتار او اهمیت بسیار زیادی دارند.

تشویق، توجه، لبخند، بوسیدن، نوازش و تأیید های شما برای کودکتان و برای تقویت رفتار او اهمیت بسیار زیادی دارند. درست به همان اندازه ای که پاداش دادن به رفتار خوب کودک اهمیت دارد، پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقی می شود . هنگامی که شما رفتاری را می بینید و نمی خواهید کودکتان به آن ادامه دهد، یک گزینه موثر که شما در اختیار دارید، بی توجهی فعال در مقابل رفتار بد کودک است.
بی توجهی فعال گرفتن تمام توجه خود، از کودکی است که رفتار سوء را از خود نشان می دهد . بی توجهی فعال، حصول اطمینان از عدم پاداش دادن ناخواسته به رفتار بد کودک از طریق بذل توجه است. این روش مدیریت کودک،خاصه برای کاهش قشقرق های کودکان نوپا و کودکان در سنین پیش از مدرسه موثر است.

بی توجهی فعال در مقابل رفتار بد کودک
چنانچه شما به کودک خود که در حال قشقرق و بدخلقی است توجه نشان داده و یا او را سرزنش کنید، ناخواسته این رفتار او را پاداش داده اید . از بی توجهی فعال به منظور تضعیف قشقرق های کودک خود استفاده کنید .
در صورتی که کودک در محل ایمنی حضور دارد، از اتاق بیرون بروید و تا زمانی که او ساکت نشده است، به اتاق برنگردید. می توانید به او پشت کرده و وانمود کنید که توجهتان به چیز دیگری جلب شده است.
هنگامی که رفتار بد کودک متوقف شده توجه خود را به او معطوف کنید. همچنین مواظب باشید که رفتار بد کودک تان شما را به دادن پاداش مادی (مانند شیرینی قبل از شام ) و یا یک پاداش فعالیتی (مانند تماشای فیلم آخر شب تلویزیون در حالی که او فردا صبح باید به مدرسه برود، وادار نکند. از بی توجهی فعال در مورد برخی از سوء رفتارها استفاده کنید.

روشهای تغییر و اصلاح رفتار کودک
از این رهنمودها پیروی کنید:
به طور مختصر تمام توجه خود را از کودک برگیرید.
از جر و بحث، سرزنش یا صحبت کردن با کودک بپرهیزید.
سر خود را برگردانید و از تماس چشمی با کودک خودداری کنید.
در رفتار و یا حرکات خود، خشم را نشان ندهید.
وانمود کنید که توجهتان به یک فعالیت دیگر جلب شده است یا اتاق را ترک کنید.
مواظب باشید که رفتار بد کودک تان، یک پاداش مادی یا فعالیتی برای او به همراه نیاورد.
هنگامی که کودک تان از رفتار بد خود دست برداشت، تمام توجه خود را به او معطوف کنید.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: