214
کد: 213297
14 آبان 1398 - 23:16
در پاسخ به شکایت فرزندتان برای رفع بی حوصلگی، فهرستی از ایده های مختلف را ارائه دهید.

در پاسخ به شکایت فرزندتان برای رفع بی حوصلگی کودکان، فهرستی از ایده های مختلف را ارائه دهید. با صدایی خوشایند به فرزندتان پیشنهاد کنید برای پُر کردن وقتش کمی از کارهای خانه را انجام دهد. اغلب آنها به چنین تشویقی نیاز دارند تا فهرست کاملی از احتمالات را مطرح کنند.

شیوه های برخورد با بی حوصلگی کودکان
مدت زمانی را که فرزندتان مشغول تماشای تلویزیون یا بازی های ویدئویی است، یادداشت کنید. گرچه این فعالیت ها منافع خاصی دارند، اما خلاقیت را از بین می برند. وقتی این فعالیتها محدود شوند، بچه ها از وقت خود به صورتی خلاق تر استفاده می کنند (به تماشای بیش از اندازه تلویزیون و بازی های رایانه ای نیز مراجعه کنید).
برای رفع بی حوصلگی کودک ، را با نوعی سرگرمی یا فعالیت ورزشی سرگرم کنید که طی آن بتواند انواع کارهای قابل اجرا را خلق کند.
ببینید آیا منبع سرگرمی دائمی برای فرزندتان بوده اید. اگر جوابتان مثبت است، بسختی می توانید این موقعیت را تغییر دهید. شما باید کم کم این عادت را تغییر دهید، به این ترتیب که ابتدا او را به انجام فعالیت خارج از خانه وادارید. سپس، مدت مشارکت در کاری دیگر را افزایش دهید.
به شکایت های فرزندتان کمتر توجه کنید و به صداهای نامفهومی که تولید می کنند، مانند: «آه»، «اوه» و «اووم» توجهی نکنید. وقتی فرزندتان درمی یابد که کمکی به او نمی کنید، کاری برای انجام دادن پیدا خواهد کرد.
فرزندتان را تشویق کنید تا فهرستی از «وقتی حوصله ام سر رفت چه کاری انجام دهم» تهیه کند و آن را در جایی مناسب بچسباند. هرگاه که موقعیتی مشابه برای سر رفتن حوصله اش پیش آمد، پیشنهاد کنید که به فهرست خودش مراجعه کند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: